— Vi vil fortløpende diskutere og vurdere om vi skal kalle Kristin Krohn Devold inn til vitneavhør, sier politiadvokat Kaare Songstad i Hordaland politidistrikt.

I noen av forholdene Forsvaret gransker rundt admiral Karlsviks pengebruk, skal tidligere forsvarsminister Kristin Krohn Devolds navn være trukket inn. Karlsvik og Krohn Devold er nære venner og hyttenaboer i Hemsedal. Noe av det siste Krohn Devold gjorde som forsvarsminister, var å forfremme Karlsvik til kontreadmiral og sjef for fellesstaben i Forsvarsstaben. Ansettelsen ble foretatt i strid med de tillitsvalgtes og forsvarsledelsens innstilling.

Ikke trukket inn

— Kristin Krohn Devolds navn er foreløpig ikke knyttet til de to punktene vi har besluttet å etterforske. Den videre etterforskningen får vise om dette endrer seg, og dermed gjør det aktuelt å be henne forklare seg, sier politiadvokat Songstad.

Det er også mulig at Forsvarsstaben vil kontakte den tidligere forsvarsministeren som et ledd i sin interne gransking av Atle Karlsviks økonomiske disposisjoner.

— Men foreløpig har vi ikke gjort oss noen tanker om det. For oss er dette primært en sak mellom Forsvaret som arbeidsgiver og Atle Karlsvik som arbeidstaker, og ikke noe som involverer Krohn Devold, sier brigader Geir Anda, sjef for presse- og informasjonsavdelingen i Forsvarsstaben.

Gransker bilag

Forsvarets eget arbeid med å granske bilag og dokumenter fra Karlsviks tid som sjef for Sjøforsvarets skoler fortsetter med uforminsket styrke.

— Vi er innstilt på å støtte best mulig opp under politiets etterforskning. Uavhengig av det, er dette en alvorlig sak som Forsvaret av egen interesse akter å komme til bunns is. Derfor går vi gjennom en anselig mengde bilag, sier Geir Anda.

— Har det kommet frem flere kritikkverdige punkter mot Karlsvik de siste dagene?

— Det kan jeg ikke si noe om.

Full lønn

Atle Karlsvik er for tiden permittert fra sin posisjon som nummer tre eller fire i det norske forsvarshierarkiet. Han hever full lønn under granskingen og politietterforskningen. Selv om politiet skulle henlegge saken mot ham, risikerer han likevel å miste stillingen sin.

Selv om Kristin Krohn Devold slipper å bli innkalt til vitneavhør, blir likevel hennes navn indirekte trukket inn i saken. Norges Offisersforbund har bedt Forsvarsstaben om en redegjørelse for hva som skjedde da Krohn Devold som hastesak forfremmet Atle Karlsvik.

— Da dette skjedde, hadde vi avtalt møter med Forsvarsstaben om mulige organisasjonsendringer. Ved å ansette Karlsvik forut for dette møtet, tilsidesatte Krohn Devold vår medinnflytelse i ansettelsessaken. Vi vil ha svar på hva som skjedde, sier Peter A. Moe, leder i Offisersforbundet.

— Svarene vi får fra Forsvarsstaben, avgjør på hvilken måte vi skal forfølge saken, sier Moe.

TRUKKET INN: I noen av forholdene Forsvaret gransker rundt admiralAtle Karlsviks pengebruk, skal tidligere forsvarsminister Kristin KrohnDevolds navn være trukket inn. Politiet vurderer om hun skal kalles inntil vitneavhør. ARKIVFOTO: TRUKKET INN: I noen av forholdene Forsvaret gransker rundt admiralAtle Karlsviks pengebruk, skal tidligere forsvarsminister Kristin KrohnDevolds navn være trukket inn. Politiet vurderer om hun skal kalles inntil vitneavhør.
KNUT STRAND