LES OG:

I ein e-post BT har fått tilgang til går det fram at administrasjonen i Bergen kommune ber om at sosialsjefane utarbeider eit nytt opplegg for å skaffe tiggarane i byen ein dusj. Opplegget ser i grove trekk slik ut:

Dei huslause skal gå på NAV-kontoret og få stempla eit tilvisingsark med klokkeslett for når dei kan dusje. På arket skal det stå eit kart som viser vegen frå Nav-kontoret til Strax-huset.

På Strax-huset blir tiggarane møtt av ein innleigd vektar, som slepp dei inn døra. Innanfor skal det stå ein kommunalt tilsett og ta i mot dei, følgje dei opp til dusjen og gje dei såpe og handklede. Den same personen skal følgje dei ned att etter dusjen.

Kvar tiggar får ein halv time til å dusje. Dusjinga skal skje på kvardagane mellom klokka 16 og 19.

— Ei mogleg løysing

Det går fram av e-posten at førespurnaden kjem frå kommunaldirektør Magne Ervik. Han stadfester dette.

— Ja, det er eit spor det blir jobba med. Det er ei mogleg løysing, seier han.

Han vil ikkje seie kor mange andre alternativ dei jobbar med, berre at det blir jobba med fleire.

— Det er ikkje teke noko avgjersle, og ingen bestilling er sett i gang. Men i eit slikt arbeid må vi jobbe med ulike alternativ, og då må vi ha kontakt med tenestene ute for å førebu ulike alternativ, seier han.

Ingen avklaring

Byrådsleiar Monica Mæland seier ho ikkje kjenner til brevet.

— Eg går ut frå at det er eit administrativt tiltak, seier ho.

- Er det å bruke Nav-kontoret eit alternativ de har diskutert?

— Vi tenkjer ikkje å drive nokon informasjonskampanje for våre velferdstilbod, men ein stad må dei kunne vende seg viss dei treng eit slikt tilbod, seier ho.

I førre veke uttalte sosialbyråd Lisbeth Iversens politiske rådgjevar, Tor Andrè Ljosland, at byrådet jobba med ei avklaring på dusj-spørsmålet til bystyremøtet i dag. Men det avviser Mæland.

— Vi har ikkje varsla noko sak til bystyremøtet. For nokre veker sidan peika vi på Strax-huset, og det har vi jobba med sidan.

- Når vil de ha klar ei løysing?

— Så snart som mogleg, men akkurat no har vi ikkje nokon byråd på avdelinga, seier Mæland, med referanse til at sosialbyråd Lisbeth Iversen har trekt seg.

- Simpelt

Opposisjonen er kritisk til at byrådet står fast på å bruke Strax-huset (sjå eiga sak). Dei tykkjer ikkje det skisserte opplegget gjer saka betre.

— Det er noko med heile forma, det er den simplaste forma du kan få, seier Siw-Anita Lien (Ap), som leiar Komite for helse og omsorg.

Ho og Venstres Erlend Horn seier dei har fått skissert denne bruken av den nedre inngangen av Strax-huset frå dei som jobbar der.

— Dei kjem til å leggje til rette for dette, men dei er ikkje fornøgd. Det tykkjer eg byrådet skal ta til seg, at dei som jobbar i tenesta meiner dette er ei uheldig løysing, seier Horn.

Heller ikkje han tykkjer det skisserte opplegget verkar bra.

— Det høyrest veldig lite verdig ut, seier han.

Kva meiner du? Diskuter saka under: