— Det er så mye løsmasser her at det kan bli aktuelt å flytte veien 15 meter lenger inn, sier prosjektleder Rolf Harkestad i Statens vegvesen.

Søndag kveld ble en mor og hennes to sønner tatt av et dramatisk veiras mellom Sandvikvåg og Leirvik. Hele asfaltdekket forsvant under bilen og den havnet på hodet i et 5-10 meter dypt krater. Nå viser geotekniske undersøkelser at grunnen på stedet består av svært mye leire og silt.

— Burde ikke dere ikke funnet ut dette før veien ble bygget?

— Vi hadde som forutsetning at det normalt er gode grunnforhold på Stord. Derfor ble det ikke gjort videre undersøkelser, sier Harkestad.

Statens vegvesen ser nå nærmere på flere mulige løsninger på strekningen. Dersom veien ikke blir flyttet, kan det være aktuelt å sette ned påler i betong eller kalk. Kalk vil stabilisere og binde massene.

— Vi vil fortsette undersøkelsene de neste dagene, og vurdere hvilke tiltak som viser seg å være best, sier Harkestad.

E39 er fremdeles stengt, og vil ikke bli åpnet før helgen. Prosjektlederen kan heller ikke love at den blir åpnet i løpet av neste uke.

— Nå er vi mest opptatt av at veien skal bli trygg igjen. Da betyr en dag fra eller til ikke så mye, sier han.

Raset etterforskes som en arbeidsulykke av Stord lensmannskontor. Statens vegvesen risikerer straff dersom de har brutt den såkalte byggforskriften. I dag begynner avhørene av flere arbeidsledere i Mesta og Statens vegvesen.