Byrdåsleder Monica Mæland bekreftet i kveldens bystyremøte at det kan bli aktuelt å flytte brannstasjonene i Fana og Laksevåg.

Fana brannstasjon er gammel, og ligger på Paradis, ganske nært sentrum og langt fra mange av de ytre områdene den også skal dekke. Dessuten er tomten høyst aktuell som boligfortetting rundt bybanestoppet på Paradis.

Derfor spurte Julie Andersland (V) om det er aktuelt å bygge ny brannstasjon et annet sted i Bergen sør.

Byrådslederen bekreftet at byrådet og brannvesenet nå arbeider med en plan for fremtidens brannstasjonsstruktur. I tillegg til Fana, er også Laksevåg brannstasjon aktuell å flytte.

— Vi har mange gamle lokaliteter, og opplever samtidig stor byutvikling og folkevekst. Dette er et viktig og relevant spørsmål. Vi er nødt til å se på innsatstid og dekning, ikke minst fordi Bergen Brannvesen også har et vaktansvar for regionen rundt Bergen, svarte Mæland.