— Jeg har vurdert noe slikt, ja, bekrefter Knut Miland overfor Bergens Tidende.

— Hadde jeg hatt opptak av samtalen, ville jeg ikke ha vært i tvil. Nå vil jeg tenke litt mer på det, sier han.

Fredag kveld ble Miland, ifølge ham selv, oppringt av nestlederen i Hordalands distriktsstyre, Finn Liland. Miland befant seg da på det forberedende landsrådsmøtet før lørdagens valg i Redningsselskapet. Resten av distriktsstyremedlemmene i Hordaland var da blitt gjort kjent med at Miland gikk inn for en annen presidentkandidat enn resten av styret.

- Truet på det groveste

— Jeg ble truet på det groveste, sier Knut Miland.

— Hva ble sagt?

— At jeg ikke kom til å overleve dersom jeg gikk imot styreflertallet og støttet Gunnar Knutsen som ny president.

— Hva legger du i det?

— Jeg ser alvorlig på innholdet.

Knut Miland sier samtalen var særdeles ubehagelig.

— Jeg fikk så ørene flagret. Det ble også brukt ord som «siste krampetrekninger». Finn Lilands tone var direkte truende, hevder Miland.

Føler seg motarbeidet

Distriktsstyrelederen føler seg motarbeidet og utsatt for et spill.

— Mye av dette er styrt av distriktssekretær Bjørn Amundsen, hevder han.

Distriktsstyreleder Miland sier han har tilhørere til siste del av samtalen med Liland, men da var de groveste truslene falt.

Nestleder Finn Liland avstår fra å kommentere saken.

— Jeg tror det er best vi tar dette internt, sier han.

Det samme sier distriktssekretær Bjørn Amundsen.

- Selskapets beste

Knut Miland lot seg i de første valgdiskusjonene ikke påvirke av telefonen fra sin nestleder. Han støttet like fullt Gunnar Knutsens kandidatur. Til slutt valgte han likevel å skifte parti, og gikk inn for Lars Hellandsjø.

— Hva fikk deg til å snu?

— Jeg måtte tenke på selskapets beste. Nå har selskapet fått et helt nytt styre. Forhåpentlig senker roen seg etter hvert, sier Knut Miland.

— Stiller du selv til gjenvalg som distriktsstyreleder på årsmøtet i mars?

— Det kan hende jeg sier ja, hvis jeg blir spurt. Men jeg har ikke tatt endelig stilling til det. Vi får se hvor kraftig turbulensen rundt meg blir.

Hordaland er sannsynligvis ikke det eneste distriktet der det fremdeles vil blåse friskt rundt Redningsselskapet. Bergens Tidende kjenner til at det også i andre distrikt er reaksjoner på at deres distriktsledere innledningsvis støttet Gunnar Knutsens presidentkandidatur.

FØLER SEG TRUET: - Jeg fikk trusler om at jeg ikke kom til å overleve dersom jeg gikk imot styreflertallet og støttetGunnar Knutsen som ny president, hevder distriktsstyreleder Knut Miland. ARKIVFOTO: GIDSKE STARK