Byråd Lisbeth Iversen sier en anke til Miljøverndepartementet vil bli drøftet nærmere i byrådet i morgen.

— En ankesak kan ta flere år og vi må vekte ressurs- og tidsbruken opp mot det å få satt i gang andre løsninger, sier Iversen.

Riksantikvaren skriver blant annet følgende i fredningsvedtaket: «Riksantikvaren vurderer at anlegget gjennom sin plassering, historiske verdi, arkitektoniske verdi og autentisitet er av klar nasjonal interesse».

- Inspirasjon

— Dette er en inspirasjon til alle velforeninger i hele landet om å ikke gi opp kampen, sier Thorbjørn Kaland i

Striden har stått om Skansedammens dybde. Hadde kommunen fått gjennomføre sine planer om et parkeringshus under dammen ville den blitt 20 cm dyp.

— Det ville bare blitt en myr full av løv. Til slutt hadde vel dammen blitt asfaltert. Dessuten ville ikke et parkeringshus under dammen løst problemene. Det ville blitt altfor lite, sier Kaland.

Men langt fra alle jubler. Skansen er landets største samling av gammel trehusbebyggelse og et brannsmitteområde. At bilene parkerer i gatene, gjør det vanskelig for brannvesenet å komme frem med kjøretøyene sine.

— Et parkeringshus ville bedret fremkomsten for oss, sier brannsjef Helge Eidsnes som ikke er glad for fredningen.

Provosert byråd

Lisbeth Iversen sier det verste har vært at det tok så lang tid før avgjørelsen kom.

— Vi har lenge vært låst i en situasjon der ting ikke har vært avklart. Jeg blir nesten provosert over at det har tatt så ufattelig lang tid, sier Iversen.

— Hvilke parkeringsalternativer finnes?

— Det er det for tidlig og for vanskelig å si noe om. Det må bli i fjell, men det er en krevende øvelse, sier Iversen.

Sivilingeniør Ole Rakner arbeidet med et forslag til et parkeringsanlegg i fjell for fire år siden. Planen var å lage en tunnel med innkjørsel i Skansegaten og utkjørsel i Proms gate.

— Ingenting kom frem som tilsier at det ikke kan gjennomføres, sier Rakner.

Deisz, Ørjan