Posten vurderer å ta gigantboten fra ESA inn for EFTA-domstolen. Konsernsjef Dag Mejdell er overrasket over avgjørelsen i EFTAs overvåkingsorgan.

— Vi er overrasket over ESAs vedtak og vil vurdere å anke avgjørelsen inn for EFTA-domstolen. Først må vi gå gjennom det omfattende materialet og vurdere dette nøye, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS.

Han er tilsynelatende uenig i premissene for boten på 102 millioner kroner hvor det går frem at Posten over en seksårsperiode i praksis skal ha hindret konkurrerende selskaper å etablere seg i «Post i butikk»-segmentet. Mejdell fremholder at konkurrentene etablerte seg i dette markedet samtidig som Posten gjorde det.

Posten har nå to måneder på seg til å vurdere å anke saken inn for Efta-domstolen.