Byråd Lisbeth Iversen sa til BA i går at Bergen kan bli tvunget til å øke bompengeavgiften i rushtrafikken for å redusere luftforurensningen. Det kommer til å koste bilistene dyrt.

Sjokkregning

Tre dager før Autopass tas i bruk, bekrefter Iversen det kritikerne av Autopass har hevdet. Med den nye teknologien blir det mye enklere å innføre en form for veiprising.

— Nye EU-krav til luftkvalitet i byene tvinger oss til å gjøre noe for å få luftforensingen ned. Jeg vil ha vurdert hvilken effekt det har å øke bompengeavgiften, sier Iversen til Bergens Tidende.

Transportøkonomisk Institutt (TØI) gjorde i 2000 beregninger for hvor mye bompengene måtte øke i rushtrafikken for å få til en reduksjon i biltrafikken. Tallene viser at en økning til 40 kroner per passering gir en reduksjon i biltrafikken på ti prosent. Det er en beskjeden reduksjon dersom byråd Iversen mener luftforurensningen skal reduseres så mye at det monner.

— Skal du få til en kraftig reduksjon må nok bompengeavgiften opp i minst 50 kroner, sier assisterende avdelingsleder i TØI Arild Ragnøy.

Prisen bestemme

Han sier effekten av tiltaket er avhengig av hvor høy prisen blir.

— Med dette virkemidlet kan man i praksis bestemme hvor mye biltrafikk man vil ha. Dette er en svært effektiv måte å regulere trafikkmengden på.

Iversen sier den kraftige prisøkningen er en av grunnene til at eksperter er i tvil om dette er veien å gå. Det blir for dyrt til at noen tør å gjøre det. Arild Ragøy er inne på det samme.

— Politikerne må tørre å sette prisen så høy at trafikken avvises. Dersom prisen øker til 35 kroner. Og politikerne sier de gjør dette for å redusere biltrafikken, så seiler politikerne under falskt flagg. Spørsmålet er om noen politiker tør å foreslå bompenger på 50 kroner i rushtrafikken, sier Ragnøy.

Kan bli tvunget

De nye EU-kravene kan tvinge frem ekstreme tiltak. Iversen vil ha vurdert alle tiltak nøye før høsten kommer slik at hun vet hva som nå til for å få luftforurensningen ned.

— Saken skal vi legge frem til våren, sier Iversen.

Men byrådet har også fått et annet problem. For å få penger fra staten til kollektivsatsing i 2005, må antall reisende med kollektivtrafikken opp i år. Går ikke det, kan dyrere bompenger i rushtiden være et virkemiddel til å tvinge bilister over til buss.

— Vi må gjøre mange ting for å få flere til å ta bussen. Aller helst vil jeg at vi skal få det til ved å bedre tilbudet. Men jeg vil vite hva som virker. Derfor har jeg luftet denne tanken om å øke bompengeavgiften.

At økte bompenger i rushtiden virker, står å lese i TØIs rapport til Oslo kommune fra 2000. Den konkluderer med at økningen i kollektivtrafikken ville bli på mellom ti og 14 prosent. Og i Oslo er andelen som reiser kollektivt i rushtrafikken atskillig høyere enn i Bergen.