— Først og fremst er dette en anerkjennelse av arbeidet vi gjør, sier Egil Sunde, leder i Vulcanus Taubåtkompani.

Vernestatusen betyr at Taubåtkompaniet kan søke Riksantikvaren om midler til restaurering. Eierne får dessuten fritak for en del offentlige avgifter.

Men momsen må betales:

— Økonomisk hadde det betydd enormt mye å slippe den, sier Sunde.

Ved Holbergkaien

Torsdag var rådgiver Erik Småland hos Riksantikvaren på besøk i Bergen for å etterse den 51 år gamle sliteren, som nå ligger ved Holbergkaien.

Holbergkaien er avsatt til byens veteranbåter.

- Hvorfor er «Vulcanus» verneverdig?

— Det fins en del vernede slepebåter, men ingen så store som «Vulcanus» og ikke fra samme periode, sier Småland.

Han tilføyer:

— Den andre store slepebåten som er vernet i Norge er «Styrbjörn» fra Narvik havn. Den ligger nå i Oslo. «Vulcanus» representerer båttypen som avløste «Styrbjörn».

Dessuten er «Vulcanus» en representant for Bergenske Damskipsselskap (BDS) et av landets største og eldste rederier og en representant for verftet som bygde den.

I fin-fin stand

Sammen med Egil Sunde og John Audun Hauge sitter Småland i den vesle salongen og studerer listen over foreslåtte utbedringer av slepebåten.

— Egentlig er båten i fin-fin, stand, sier Sunde og får bifall fra Småland.

Bortsett fra en lekkasje i styrehuset som må tettes, handler det meste om å tilbakeføre detaljer i innredningen.

— Slik som dette bordet under bysseluken, som ble kappet for å gi plass til et kjøleskap, forklarer Småland og gir råd om hvordan det kan løses.

Taubåtkompaniet har planene klare for vårens dugnadshelger. Noe av det første blir å male båten i de opprinnelige BDS-fargene, svart, grått og hvitt.

Frivillighet

Småland mener fartøyvernet i Norge står sterkt fordi det i all hovedsak hviler på frivillighet.

I utlandet er det bygget opp maritime museer med skip og museumshavner. Akkurat det er helt fraværende i Norge, konstaterer han.

— I denne kystnasjonen har de offentlige sjøfartsmuseene en stor skepsis mot fartøy, sier Småland.

- Hva synes du om det?

— Det ligger en fare i at båter som ikke egner seg for det frivillige fartøyvernet, for eksempel representanter for utenriksflåten, da ikke blir tatt vare på. Samtidig ligger det en styrke i engasjementet blant dem som nedlegger tusenvis av dugnadstimer i disse gamle båtene. Det er viktig for samfunnet.

GØY: Det er gøy med slepebåt, sier Egil Sunde, leder i Vulcanus Taubåtkompani.
Sonja Ystaas