LARS R. OLSEN

I går skrev Bergens Tidende om pensjonistene i Arna som må betale 350 kroner pr. kvadratmeter for tomtene de har bodd på i snart 40 år. I kontraktene der de får kjøpstilbudet, står det at prisen gjelder for råtomt. Dette er ifølge flere økonomer BT har vært i kontakt med, mer enn det dobbelte av vanlig råtomtpris i Bergen.

Råtomt eller ikke?

For å prøve å oppklare misforholdet snakket vi i går med direktøren for Opplysningsvesenets fond, Egil K. Sundbye, tomte-eieren i denne saken.

— For meg høres 350 kroner ut som en vanlig pris. Du må huske at dette er et utbygget område, og at all slik eiendom får høyere verdi når det skjer, sier han.

— Men i kontraktene hvor dere gir tilbudet, står det at prisen gjelder for råtomt, det vil si tomtegrunn uten opparbeiding. Snakker ikke du nå om verdien av utbygget tomt?

— Tomter vil alltid være vesentlig dyrere når det gjelder et slikt område som det er snakk om her. Råtomt ute i marken er vesentlig billigere enn råtomt der det allerede er bygget, sier Sundbye.

Regelforandring

Med disse uttalelsene ser direktøren bort fra reglene Opplysningsvesenets fond selv har sagt at de skal jobbe etter. Disse er beskrevet på hjemmesidene til fondet, og lyder slik: «De fleste som ønsker å innløse festetomten vil få et tilbud via Statskog. Tilbudet gis på grunnlag av lokal markedspris for tomtegrunn uten opparbeiding, dvs. råtomtpris.» Teksten mangler dermed direktørens utvidede definisjon om utbyg-get råtomtpris.

Sundbye har ikke tenkt å endre på praksisen, men tar selvkritikk for dårlig informasjonsarbeid ved innføringen av de nye reglene som kom over nyttår.

— Neste gang avgiftene skal endres på festet tomt, skal vi komme med informasjon i god tid, lover direktøren.

Vil ikke leie

Stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti, Anita Apelthun Sæle, sier at hun i dag aldri ville leid tomt som er festet. Dette til tross for at hennes parti har stemt for dagens regelverk. - Å betale tomteleie betyr at det er to eiere av stedet man bor på: De som eier huset, og de man leier grunnen hos. Det er et vanskelig eierforhold, og med dagens kompliserte regelverk ville jeg aldri ha leid festet mark i dag, sier hun.

Stortingsrepresentanten synes historien om pensjonistene i Arna virker merkelig.

— Uten å ha satt meg helt inn i saken, må jeg si at det høres ut som om prisen Opplysningsvesenet forlanger er urimelig, sier hun.

Til tross for hennes misnøye med dagens regelverk vil hun ikke avskaffe festeloven fullstendig, noe Arbeiderpartiet har villet gjøre i flere år.