Byrådet bevilget to millioner kroner til vrakpantordningen — og lovet de 390 første som henvendte seg 5000 kroner i vrakpant. To dager etter oppfordringen gikk ut, er det allerede langt flere enn 390 som har meldt seg.

— Det er svært gledelig at så mange bergensere er med oss i dette miljøløftet. Vi setter derfor av to millioner ekstra til vrakpantordningen - altså totalt fire millioner, sier byråd for byutvikling Lisbeth Iversen i en pressemelding.

— Først-til-møllen-prinsippet gjelder fremdeles.

Slik gjør du det!

Grenser for vrakpantsordningen:

Sandviken: Fra Sjøgaten, alle nr fra 25 og mot sør. Opp Søndre Almenningen, opp Kirkegaten til Formannsvei. Formannsvei fra nr 26 (like nr.) og 23 (ulike nr.) mot sør. Opp Heien og videre ut Hoffmannsvei. Alle hus sør for denne gaten.

Laksevåg: Fra Laksevågsneset mot sør. Kringsjåveien t.o.m nr 82, opp Vågedalen, og alle sør for denne. Opp Øvre Fyllingsvei inntil en kotehøyde på 125, t.o.m Solhaugvegen, ned Øvre Fyllingsvei fra nr.40 og inn Øvre Kaptein Amlandsvei. Alle sør for denne gaten.

Grense fra nord: Alt opp til Nordåsvannet på begge sider taes med. Vi går opp St. Michelsensvei, alt nord for denne, ned mot Fana brannstasjon , opp Birkelundsbakken. Alle hus i og mot nordvest for denne ned til Kolstien. Der i fra opp i fjellsiden. NB! Nattlandsfjellet er ikke med.

Forsøkt før På klare, kalde vinterdager er deler av Bergen utsatt for så dårlig luftkvalitet at det kan medføre helsefare. Særlig stort er problemet i sentrum og nedover Bergensdalen.

”Vedfyring står for omlag en tredjedel av utslippene av helseskadelig svevestøv, og det er de gamle vedovnene som gjør vedfyring til et lokalt forurensningsproblem i Bergen,” heter det i en pressemelding fra kommunen.

Med bakgrunn i målinger av luftkvaliteten er spesifikke områder i Bergen utpekt for tildeling av vrakpant. Hvilke områder det dreier seg om, vil kommunen trolig offentliggjøre på en pressekonferanse tirsdag formiddag. Da får vi trolig også vite hvor stor vrakpant folk kan vente seg for de gamle ovnene.

En ordning med vrakpant for ovner er også tidligere blitt forsøkt i Bergen. Beregninger utført i rapporten ”Tiltak for reduksjon av luftforurensning fra vedfyring i Bergen” i 1998 viste at skifting av mellom 100 og 200 ovner kan redusere utslippene i utsatte områder med inntil to prosent.

Arkiv