KARI PEDERSEN

Striden dreide seg om forholdene ved et hundepensjonat, som var drevet av daværende leder i dyrevernsnemnda. Frp'erne Frode Hansen og Monica Nilsen hevdet den gang at distriktsveterinær Per Arne Ludvigsen holdt en beskyttende hånd over pensjonatet.

Frps Arne Sortevik klaget saken inn for Statens dyrehelsetilsyn som valgte å kjenne Ludvigsen inhabil.

Kjente seg uønsket

Fire år senere ble de to innkalt til Per Arne Ludvigsen til intervju. Frode Hansen og Monica Nilsen var foreslått av bystyret som medlem og varamedlem i dyrevernsnemnda. Jobben for Ludvigsen var å vurdere om kandidatene var egnet.

— Jeg kan ikke tenke meg at Ludvigsen ønsket meg inn i den nemnda, sier Frode Hansen.

Han meldte seg interessert i å sitte i dyrevernsnemnda fordi han har lang erfaring både som bonde, avløser, hundeoppdretter og driver av et kattepensjonat. Dyrevernsnemnda skal se til at dyr ikke lider og bruker mye tid rundt på befaring.

Monica Nilsen kom hjem fra intervjuet hos Ludvigsen og sa at hun neppe kom til å få jobben. Feiden som hadde vært ville hindre det.

— Jeg fikk en sterk følelse av at jeg ikke var ønsket, sier Monica Nilsen.

Det viste seg riktig. Venstres Berit Jacobsen fikk Bergens plass i dyrevernsnemnda. Jacobsen var nummer to på listen fra bystyret og har sittet i nemnda tidligere.

- Plukker fritt

Ifølge Per Arne Ludvigsen, som har tittel seniorinspektør i det nye Mattilsynet, var nettopp fartstiden i nemnda utslagsgivende for at Jacobsen ble valgt.

I forbindelse med etableringen av det nye Mattilsynet ble to nemnder slått sammen til en. Av de fem medlemmene har Bergen bare en plass.

Bystyrets liste der Frode Hansen sto øverst, er dessuten å anse bare som et forslag. Mattilsynet står fritt til å plukke medlemmer, påpeker både Per Arne Ludvigsen og distriktssjef Paal Fennell.

— Bystyret har ingenting med å lage en rankingliste på denne måten. Dette er ikke et politisk valg, sier Ludvigsen.