— Når man har vært så lenge inne i en sak, er det kanskje på tide at noen andre tar over som kan se saken på en litt annen måte, sier Gard A. Lier.

Han har forsvart Erik Andersen sammen med Gunhild Lærum. Han avviser at det ligger noe dramatikk bak at de nå vraker Erik Andersen som klient.

— Det er ikke snakk om at vi nå dolker ham i ryggen. Det ligger ikke noe dramatikk rundt vårt råd til ham om å finne en ny advokat, sier Lier.

I juni ble Erik Andersen dømt til ni års forvaring i Follo tingrett. Dommen ble anket til lagmannsretten.

- Er det skuffelsen over en streng dom som er årsaken til at dere bytter?

— Nei, det har ikke noe med det å gjøre. Motivet er først og fremst at det kan være bra for ham og saken at noen kommer inn med friske øyne, sier Lier.

- En så stor sak binder opp mye tid for en forsvarer. Er det belastningen på advokatvirksomheten som er årsaken?

— Det er ikke til å legge skjul på at det kan være vanskelig å drive butikken og få andre saker når man har en så stor sak. I tingretten hadde vi kun tid til å jobbe med Lommemann-saken. Dette er likevel ikke en hovedgrunn til at vi råder ham til å skifte forsvarer, sier Lier.

Erik Andersen hadde først Tor Erling Staff som forsvarer, men byttet ham ut tidlig i etterforskningen, etter at han skal ha vært misfornøyd med flere av avgjørelsene Staff tok.

- Hvilken advokat skal Andersen nå velge?

— Vi rådet ham til å la Ellen Holager Andenæs ta over. De hadde også en klientsamtale. Problemet var at hun ikke kunne ta saken før i februar. I utgangspunktet har det vært en ønske fra Borgarting lagmannsrett at saken skal starte allerede i oktober, sier Lier.

Andersen har fått frist til og med denne uken til å finne seg en ny forsvarer, ellers vil en av de faste forsvarene tilknyttet retten ta over saken.