\I alle år etter krigen har fylket hatt en eller to medlemmer i denne viktige komiteen. I høst sendte velgerne i landets tredje mest folkerike fylke 17 representanter til Løvebakken. Ingen har valgt å bry seg om samferdsel.

Sogn og Fjordane sender bare fem utkårene til Tinget. To av disse skal stelle med samferdsel de neste fire årene.

Historisk.

Det begynte i 1945, da industriarbeider Jakob Pettersen(Ap) fra Odda tok sete i det som da het veg— og jernbanekomiteen.

Ved neste valg kom Isak Flatabø(Ap) fra Kvam og Finn Øen(V) fra Bergen inn i komiteen, som fra da av bar navnet samferdselskomiteen.

Flatabø satt der i 16 år, de siste fire sammen med Torstein Selvik(Ap) fra Bergen(BA-redaktør)

Ved valget i 1969 gjorde den profilerte Sverre L. Mo fra Norheimsund sin entré i komiteen, der han satt til 1981. I den første perioden hadde han Harry Hansen(Ap) fra Bergen som partner.

Den første kvinnen som førte samferdselspolitikk for Hordaland var Inger Lise Skarstein(H) i 1981-85.

Så kom Magnus Stangeland i tre perioder, den siste som komiteens leder. Da kom Høyres Oddvard Nilsen inn.

Og fra 1997 til i år har Oddvard Nilsen(H) ledet komiteen, og representert Hordaland sammen med May Britt Vihovde(V)

Teller heller penger

Men nå er det slutt. Nå har ikke lenger lokale ordførere og aksjonister noen egen mann eller kvinne de kan snakke med om en bro, en tunnel, en kai eller en liten veistubb.

For ikke å snakke om Hardangerbrua, der forarbeidene ikke vil bli påbegynt om det ikke kommer penger i nærmeste fremtid.

For seks av de 17 folkevalgte fra Hordaland vil heller slåss om penger, i finanskomiteen.

Og det er jo viktig nok, ettersom det er her rammene legges for alle de 12 komiteene, inkludert samferdsel.

Men dog.

Også den tunge sosialkomiteen blir uten representasjon fra Hordaland de neste fire årene. Men det har skjedd før. Det samme gjelder justiskomiteen.

- Ikke så viktig

Det er hårda bud dette Nilsen, du som nå er parlamentarisk leder for Høyre og medansvarlig for plasseringene?

— Joda, jeg ser poenget. Men som BT riktig påpeker så har Hordaland nå hele seks representanter i finanskomiteen. Og det er her de store avklaringene skjer.

— Dessuten var det jo grenser for hva jeg kunne få til, selv om jeg ledet samferdselskomiteen i fire år.

— Joda, men likevel. For første gang siden krigen er samferdselsfylket Hordaland uten en eneste samferdselspolitiker.?

— Jo, jeg ser poenget. Jeg gjør det, sier Nilsen.

DEN SISTE: Oddvard Nilsen(H) ble den siste profilerte samferdselspolitikeren fra Hordaland på Stortinget. De neste fire årene står fylket uten eget medlem i en av Stortingets viktigste komiteer.