«Ambisjonene er at fremtidens byrom skal være levende møteplasser — som gir rom for opplevelser av forskjellig karakter,» skrev byråd for Miljø og byutvikling Tom Knudsen i sin kronikk her i BT sist torsdag.

En opplevelse bergenserne allerede har er vrakbiler i bygatene. To parkeringsvakter BT møtte i går sier det står mange hundre biler uten skilter i hele Bergen. Nils Arild Johnsen sier klart hva han mener om slik «integrert utsmykning»:

— Det er jo et problem som jeg kjenner til forholdsvis godt, derfor ønsker vi en lovendring, sier han.

En fare for barn

Grunnen til at Johnsen ønsker lovendring er fordi det per i dag ikke finnes noen tidsbegrensning for hvor lenge en bil kan stå parkert, så lenge bilen ikke står ulovlig parkert, i sone uten kort eller på avgiftsbelagt parkeringsplass. Om bilen har skilter eller ikke er klinkende likegyldig.

Det eneste Nils Arild Johnsen kan klamre seg til er Forurensningsloven.

— I det øyeblikk bilen blir et forurensningsproblem eller har knuste ruter og er i fare for barn eller andre, har vi mulighet til å gjøre noe.

Med Forurensningsloven i hånd har Johnsen fått en rekke biler fjernet. Men nå er han lei av å vente til bilene forfaller av seg selv.

— Rett før sommeren sendte vi en høring til departementet for å få en lovendring som gjør det enklere for kommunen å fjerne avskiltete biler. Vi håper endringen kommer i løpet av høsten, sier Johnsen.

Byråkratisk ørkenvandring

Per Øyvind Andresen bor i Sandviken. I hans nabolag står det syv avskiltete biler. De har stått der lenge. Men da Andresen forsøkte å ordne opp, skjedde følgende: Først ringte han Falken. De hadde ikke noe med dette å gjøre og henviste til politiet. Andresen ringte Bergen politidistrikt. Slike biler var ikke deres ansvar lenger, var beskjeden ý med henvisning videre til Teknisk etat. Etter 25 minutter fikk Andresen tak i rette vedkommende der, som forklarte at han måtte ringe Seksjon vei.

Når Andresen så endelig får forklart problemet til en ansatt i Seksjon vei - at bilene står parkert i offentlig vei, utenfor sone og ikke ulovlig, er svaret: «Jeg skjønner. Dette blir ikke enkelt.»

— Slikt skal ikke være nødvendig. Her må det være såpass samarbeid mellom de ulike etatene at de vet hvor publikum skal henvende seg. Men det er det uklare regelverket som er problemet, sier Nils Arild Johnsen.

PS: Det organiserte byfornyingsarbeidet startet i 1975. De fleste bilene som nå står parkert uten skilter er like gamle.

EN AV MANGE: Uten skilter og med paddeflate dekk står denne bilen godt plantet på en parkeringsplass i Sandviken. I forsetet på ligger regningen for årsavgiften 2001.
FOTO: ODDLEIV APNESETH