Det sier Jostein Vandaskog, driftsingeniør i Voss kommune.

— Den planlagte omkjøringen rundt Voss kan gi en besparelse på seks-syv minutter i rushtiden.

Det gjelder for de bilistene som skal videre til Bavallen og til Myrkdalen, og ved å redusere kø i sentrum kan det også hjelpe dem som kjører til Bordalen.

Som en del av finanskrisepakkene fra staten ble det i 2008 bevilget penger til vei- og tunnelprosjektet Vossapakko. Pengene skal blant annet brukes på en ny tunnel ved Vossevangen, og en ny vei i Øvre Granvin. Prosjektet skal være ferdig i 2013, og finansieres gjennom bompenger og statlige midler.

Hensikten er først og fremst å lede trafikken utenfor Voss sentrum, for å redusere både støy og forurensning.

— I fjor hadde vi målinger av kullosnivået som var lagt verre enn på Danmarks plass, sier ingeniør Vandaskog.

Slik veinettet er i dag, er det ingen annen mulighet til å komme seg videre uten svippturen innom sentrum, og ingeniøren tror veiprosjektet betyr mye for lokalsamfunnet.

  • Jeg kan med hånden på hjertet si at alle vossinger er klare for en ny vei.

For gjennomgangstrafikken fra Sogn og Fjordane, Hardanger og for bergensere som skal videre fra Voss, vil prosjektet medføre en betydelig oppgradering i forhold til dagens standard, ifølge Samferdselsdepartementet.