Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) tar sikte på å fremja 800 millionar-prosjektet i vårsesjonen, opplyste statsråden i Stortingets spørjetime onsdag.

Navarsete er ikkje nøgd med tempoet i saka, og har kalla Vegdirektoratet inn på teppet. Bompengeprosjektet inneber blant anna eit nytt E16-kryss på Stanghelle og tunnel bak Vossevangen.