Det er avisa Hordaland som melder at Brattebø har reist til Egypt og derfrå skal freiste reise inn i Gaza i dag. Brattebø skal jobbe på det same som dei andre norske kirurgane har jobba på dei siste vekene. Brattebø skal jobbe i Gaza i fjorten dagar.

– Eg har aldri vore i ein krigssone før, og eg veit ikkje meir om kva eg går til enn det eg har sett og lese i norske media og høyrt frå Gilbert og Fosse, seier Brattebø til Hordaland.

Skadebegrensende kirugi

Johannes Brattebø er ortoped. Her kan du lesa ein kronikk Johannes Brattebø er ein av forfatterane til i Tidskrift for Den norske legeforening: Hvordan øve kirurgiske team i skadebegrensende kirurgi?

SCANPIX