Et like stort beløp skal brukes hvert år frem til høyskoletilbudet er en realitet, skriver Hordaland.

I vedtaket heter det også at kommunestyret ser det som mest realistisk å legge hovedvekten på studietilbud der særpreg og kompetanse på Voss er et viktig element.