— All utvikling i sentrum har stått stille i fem år, sier direktøren ved Fleischers Hotel, Erik Fleischer Tønjum.

I går skrev BT om milliardinvesteringene på Voss.

Mens hytteutbyggerne i fjellet kan skaffe ny kapital og spre risikoen gjennom salg av eiendom, er det forbud mot slike prosjekter i sentrum. Det er verken lov å selge nye leiligheter eller å legge ut eksisterende hotellrom til salgs.

Hotelldirektørene Per Mæland ved Jarl Hotell, Jan Bruse Andersen ved Park Hotell Vossevangen og Erik Fleischer Tønjum ved Fleischer's Hotel mener kommunens praksis er urettferdig.

Problematisk regelverk

Hotelldirektøren ved Park sier at reglene har stoppet investeringer på mellom 80 og 100 millioner kroner.

— Vi søkte om å bygge salgsleiligheter i 2007, noe som ville gitt 20-30 nye arbeidsplasser. Det betydde ingenting for kommunen, tydeligvis, sier han oppgitt.

Andersen mener at toget har gått for Park, og kanskje også for de andre vossahotellene.

— I motsetning til i tiden før finanskrisen er det et veldig trangt marked. Det er usikkert om et slikt prosjekt vil være lønnsomt i dag.

Sjefene på Fleischer's og Hotell Jarl frykter at regelverket vil stoppe flere sentrumsmillioner.

Fleischers ønsker en utvidelse av det eksisterende hotellfeltet, med 300 hytter til en kostnad av 300 millioner. Hotell Jarl har søkt om unntak for å kunne vurdere alternativ bruk av eiendommen.

Viktige hensyn

Ordfører Gunn Berit Lunde Aarvik i Voss kommune sier at hun personlig ønsker å løse opp i regelverket.

Ifølge Aarvik har kommunen nå bedt hotellene sende inn sine innspill i forbindelse med den nye kommuneplanen.

  • Hotellenes synspunkter vil bli tatt med i prosessen videre.

Arvid Flagestad, reiselivsekspert og førsteamanuensis på BI, påpeker at tradisjonell hotelldrift er risikofylt på grunn av store lån og vedlikeholdskostnader.

BI-forskeren støtter derfor hotelldirektørenes ønske om en oppmykning av regelverket.

Han understreker at eventuelt nye leiligheter bør ha utleieplikt.

— Det er to hensyn som må balanseres. Kommunen ønsker ikke å ha svarte vinduer rundt omkring, og utleieplikt gjør at besøket øker.

  • Men en må huske på at prisen på leilighetene synker, noe som igjen gjør det mindre attraktivt å investere.

Stiv skatt

I tillegg til en oppmykning av regelverket, ønsker hotelldirektørene fritak eller en reduksjon av eiendomsskatten.

Prisen på de kommunale avgiftene på Voss har doblet seg i løpet av tre år. I 2010 betaler de tre hotellene til sammen 820.000 kroner bare i eiendomsskatt.

— Vi sitter igjen med mellom to og tre prosent av en omsetning på 50 millioner kroner. Når kommunen stikker av med ytterligere 300.000 kroner fra bunnlinjen, er det ikke motiverende å drive videre, sier Fleischer.

Ordfører Gunn Berit Lunde Aarvik i Voss kommune sier at eiendomsskatten ikke har vært justert siden 1991, og mener det var på tide med en økning. Hun henviser de misfornøyde hotelldirektørene til å klage inn vedtaket for kommunen.