Halvorsen mener det er viktig å jobbe systematisk med mobbing, ikke bare i skolen, men også i barnehagene. At Voss innfører mobbeprogrammer i alle sine barnehager, mener hun er et godt eksempel på hvordan man kan arbeide med mobbing.

— Dette er fremsynt av Voss. Vi vet at barna formes mest når de er minst, og sunne holdninger man lærer seg som liten, de sitter. Jeg synes dette er nybrottsarbeid, sier Halvorsen.

- Vet for lite

Harald Victor Hove (H), byråd for barnehage og skole i Bergen kommune sier det blir spennende å følge arbeidet på Voss, og utelukker ikke at Bergen vil gjøre noe lignende i fremtiden.

— Dette kan være et godt verktøy for barnehagene i Bergen også, men pr. nå vet vi for lite om mobbing i barnehagen. Når vi undersøker trivsel i barnehagen, spør vi foreldrene og ikke barna. Vi ønsker oss mer kunnskap om hvordan barna opplever miljøet, og håper det vil bli mer forskning på temaet i årene fremover, sier han.

- Økt trygghet for foreldre

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er også positive til det som skjer på Voss. De er glade for at diskusjonen om hvorvidt det skjer mobbing i barnehagen er over.

— Det har vært en tradisjon i norsk barnehage for å ikke snakke om mobbing. At det nå jobbes med i så stor grad, er fantastisk. Dette er et stort skritt i riktig retning. Når man sender barna i barnehage, så forventer man at barnet har det trygt og godt. Slike tiltak vil sannsynligvis skape et godt miljø, og økt trygghet for foreldrene, sier Lena Jeansen, leder for utvalget.