Statens vegvesen og Jernbaneverket avslørte i ettermiddag at de har landet på det såkalte K5-alternativet mellom Bergen og Voss.

Alternativet innebærer stor innkorting for både bane og vei, men holdes noenlunde langs dagens trasé. Det betyr at steder som Vaksdal, Dale, Stanghelle og Bolstadøyri får beholde stasjonene. Mellom stasjonene blir det derimot stort sett tunnel, så utsikten vil forsvinne for pendlerne.

46 minutter med bil

Til gjengjeld kan toget få en reisetid mellom Voss og Bergen helt ned i 32 minutter. Det kortere tid enn Bybanen vil bruke fra Flesland til Bergen sentrum.

Også veien kortes ned fra 77 km til 68 km, noe som betyr en reisetid på 46 minutter mellom Arna og Voss.

— Det betyr at toget beholder sitt fortrinn fremfor bil på strekningen, samtidig som vi kan gi et godt lokaltogtilbud, opplyser en fornøyd utbyggingsdirektør Lars Christian Stendal i Jernbaneverket.

Og prisen? Den blir 33 milliarder kroner. Av det brukes vel 11 milliarder kroner til veien og 22 milliarder til jernbane.

32 dødsulykker

Det spesielle med den såkalte konseptvalgutredningen (KVU) for Bergen - Voss, er at Statens vegvesen og Jernbaneverket har jobbet sammen om en felles utredning for både E16 og Vossebanen.

— Vi har irritert hverandre og provosert hverandre, men har kommet ned til en felles anbefaling, sa regionveisjef Helge Eidsnes.

32 har mistet livet på E 16 Bergen - Voss de siste 19 årene.

— Dessverre fikk vi en ny møteulykke med en drept for noen uker siden. Standarden er dårlig mange steder, for veien er bygget ut i etapper fra 60-tallet og utover. Alle som har kjørt denne strekningen vet at det er en krevende vei å kjøre.

Ras og svinger

Jernbanen er fra 1880-årene, og hastigheten varierer fra 130 km/t til 30 km/t. Kurvaturen gjør at det er veldig vanskelig å få opp hastigheten. Vi har nådd taket når det gjelder kapasitet, fortalte Lars Christian Stendal i Jernbaneverket.

Han la til at banen ligger i et ekstremt krevende terreng, et sammenhengende rasområde. Det er velkjent også for veivesenet.

— Skredet ved Stanghelle i fjor stengte hovedveien mellom Bergen og Oslo i 12 dager. Vi har heller ikke gode omkjøringsmuligheter, sier Eidsnes.

Sparer seks milliarder

Kravet om rømningsveier til tunneler er sentralt, og dersom man bygger vei og bane sammen, kan man benytte hverandre tunneler som rømningsveier.

— Det betyr at bygger man ny bane i tunnel, så får man veien gratis, sa Stendal.

De to anslo at man sparer seks milliarder kroner på å bygge samlet, og anbefaler å lage en felles organisasjon og gjøre utbyggingen som ett tiltak. Føste etappe blir å bygge Arna - Vaksdal, som vil koste ni milliarder kroner.

Veidirektør Terje Moe Gustavsen og jernbanedirektør Elisabeth Enger snakket begge varmt om samarbeidet, selv om de vedgikk at det var blitt et dyrt resultat.

Kaldt vann i blodet

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) takket for innstillingen og sa at "dette er et av mange store prosjekter som er viktig for vår regjering".

Men han helte også kaldt vann i blodet på de oppspilte ordførerne og byråkratene.

— Vår oppgave er å se på nytteverdi. Vi må se på andre tiltak i regionen, og avveie det i forhold til hva vi vil bruke penger på. Med det vil jeg verken bekrefte eller avkrefte at dette alternativet er det vi går for. Vi skal gjøre en jobb nå, sier Solvik-Olsen.

Voss kommune benyttet dagen til en konferanse med tittel "Voss - snart ein bydel i Bergen". Og dersom KVU-ens anbefalinger blir en realitet, vil reisetiden mellom bygdbyen ved Vangsvatnet.

— Eller Bergen , en bydel i Voss? foreslo Lars Christian Stendal fra Jernbaneverket.

— Vi er åpen for det, svarte Vosse-ordfører Hans Erik Ringkjøb (Ap).

FULL STANS: Slik så det ut på E16 da det hadde gått ras i fjor.
Marita Aarekol