Dommeren i tingretten var inhabil og burde heller ikke ha gjennomført rettssaken uten at Mannsåker var til stede. Det er konklusjonen i en dom fra Gulating lagmannsrett.

Dermed må saken gjennom ny, full runde i tingretten.

— Jeg er selvfølgelig fornøyd med avgjørelsen. Nå jobber vi med å bevise at fakta i denne saken ikke er blitt rett fremstilt. Mitt klare mål er å bli renvasket, sier Mannsåker til BT.

Burde sjekket bedre På grunn av ryggproblemer ba den bedrageritiltalte advokaten om utsettelse, noen dager før rettssaken skulle starte i Bergen tingrett i desember i fjor. Retten mente det ikke var nødvendig for saken at Mannsåker var personlig til stede.

Dessuten kom retten til at legeerklæringene fra Mannsåker ikke var reelle, og at de ble brukt for å få rettssaken utsatt »enda en gang».

Mannsåker fikk nemlig rettssaken mot seg utsatt da den opprinnelig skulle opp i juni 2008. Årsaken var ryggproblemer, noe retten allerede den gangen tvilte på. Tvilen skyldtes at Mannsåker, samme dag som rettssaken mot ham skulle startet i juni, var med en av sine klienter på tinghuset. Vitner sa at det da ikke var noe påfallende med ryggen hans.

Men i den ferske avgjørelsen fra lagmannsretten får Bergen tingrett på pukkelen for å ha trukket Mannsåkers ryggproblemer i tvil. Lagmannsretten mener Mannsåker burde fått forklare seg.

— Tingretten burde initiert undersøkelse av kvalifisert personell for å få avklart realiteten i de fremlagte legeerklæringer før de ble underkjent, heter det i dommen.

Inhabil dommer Lagmannsretten kommer også til at dommeren i saken, Gunnar Torkildsen, var inhabil. Det skyldes at det mest sentrale vitnet i saken mot Mannsåker var en kvinnelig dommerfullmektig ved Bergen tingrett. Som fullmektig var hun dermed underlagt dommer Torkildsens veilederansvar.

— Det kan være egnet til å skape usikkerhet med hensyn til dommerens uhildethet, skriver lagmannsretten.