Ryggjatun hotell har vært bustad for eit hundretals asylsøkjarar i to år. I kontrakten mellom hotelleigaren og Utlendingsdirektoratet (UDI) var det ein opsjon om at avtalen om utleie til asylmottak kunne forlengjast i tre nye år. UDI har no gjort denne opsjonen gjeldende med verknad får oktober måned i år.

Johannes Dalsbotten, Høyre, i Aurland kommunestyre, seier at det er eit vonbrot at opsjonen no vert gjort gjeldende. Han viser til ei utbredd von i Aurland om at det skulle bli med de to åra med asylmottak i det sentrumsnære hotellet. Dalsbotten mener dette vil ramma reiselivet i kraftkommunen i Indre Sogn.

Det er Protecta Forvaltning med adresse i Notodden som eig Ryggjatun Hotell.