I dag skrev BT om utbyggingen ved friluftsområdet Vollane ved Eidsvåg. Kjersti Toppe (Sp) mener syv av de 56 planlagte boligene kommer for nær friluftsområdet.

Før helgen fikk hun støtte i en uttalelse fra Bergen og Omland Friluftsråd, som mener deler av området det skal bygges på brukes av badende på fine sommerdager. Uttalelsen får likevel ikke det overveldende flertallet i bystyresalen til å snu. Det er klart etter at partiene har drøftet saken på nytt før dagens bystyremøte.

– I reguleringsplanen er hele marken avsatt til friområde, det skal lages fortau langs veien inn til området, det er lagt inn sti for å sikre atkomsten fra nord og det er lagt inn flere grønne områder i byggefeltet. Hele komiteen var på befaring og mener at friluftsinteressene er godt ivaretatt, uttaler Ruth Grung (Ap), leder i komité for miljø og byutvikling før møtet.

– Saken legger opp til god verning av eksisterende badeplass. I tillegg får vi en god fortetting. Dette mener jeg er god politikk for Åsane og for hele byen, sier Filip Rygg (KrF).

Paul S. Amundsen