Vinteren 2007 var domfelte på besøk hos kvinnen (40) og hennes samboer. De tre skal ha drukket en betydelig mengde alkohol sammen.

Kvinnen har forklart at 43-åringen i løpet av kvelden gjorde tilnærmelser overfor henne, som hun avviste. På ettermiddagen la hun seg for å sove på sitt soverom. Kvinnens samboer la seg etter hvert til å sove på sofaen i stuen. Kvinnen har forklart at hun våknet av at tiltalte hadde samleie med henne. Hun skal da ha revet seg løs fra ham og løpt ut av soverommet.

I Nordhordland tingrett erkjente 43-åringen seg ikke skyldig. Han har forklart at han spurte kvinnen om de skulle ha sex. Ifølge 43-åringen samtykket kvinnen, og de skal deretter ha gått inn på soverommet sammen.

Retten har ikke trodd på tiltaltes forklaring. Offeret og hennes samboer har etter rettens mening gitt svært troverdige forklaringer.

Retten finner det bevist at 43-åringen var klar over at kvinnen ikke hadde samtykket til samleiet. Tiltalte var også klar over at fornærmede sov og var beruset, og at dette gjorde henne mindre i stand til å våkne og forhindre samleiet, heter det i dommen.

I dommen påpeker retten at overgrepet var et brudd på den tillit kvinnen og hennes samboer hadde vist tiltalte, og at 43-åringen har utsatt kvinnen for en ekstra risiko ved ikke å bruke kondom.

43-åringen er funnet skyldig etter tiltalen. Straffen settes til fengsel i to år og en måned, hvorav ett år og en måned gjøres betinget med en prøvetid på to år. Domfelte skal også betale offeret en oppreisning på 80.000 kroner. Dommen er enstemmig.

Domfelte er tidligere ustraffet.