Dommen ble nylig avsagt i Bergen tingrett. Den 34 år gamle mannen innrømmet at han hadde voldtatt datteren flere ganger fra sommeren 2011 og et halvt år fremover. Hun var da under 14 år. Overgrepene fant sted da hun overnattet hos sin far.

En tid før dette, i oktober 2010, gikk han løs på en kvinne på Melkeplassen og voldtok henne midt på natten på en parkeringsplass på Krohnegården.

Mannen innrømmet i Bergen tingrett at han hadde begått overgrepene mot både kvinnen og sin egen datter. Dommen er en fellesstraff for handlingene han begikk mot sin datter og kvinnen.

Ba om forvaring

Aktor la ned påstand om at mannen idømmes forvaring, men dette gikk ikke retten med på. Åtte år i fengsel er passende straff for overgrepet på Melkeplassen og voldtektene av sin egen datter, mente Bergen tingrett.

— Det er en veldig grov sak. Vi vil gå gjennom dommen og vurdere spørsmål om anke. Vi mener det foreligger nærliggende risiko for nye grove lovbrudd, men dette var altså ikke retten enig i, sier politiadvokat Janne Ringseth Heltne.

— Vi er fornøyd med at påstanden om forvaring ikke ble tatt til følge. Vilkårene var ikke til stede, sier Kaj Wigum, mannens forsvarer.

Jentens foreldre bor ikke sammen, og i juni ville ikke datteren besøke sin far. Ingen hadde mistanke om at noe var galt, og forholdet mellom far og datter ble beskrevet som godt. Inntil hun fortalte at faren hadde gått «hele veien» med henne. Jenten fortalte sin mor om hva faren hadde gjort med henne.

Året var en storm

Mannen ble pågrepet og etterforskningen startet. Bergen tingrett konkluderer med at han gjennomførte tre samleier med datteren og fem tilfeller av seksuell omgang fra sommeren 2011 til januar 2012.

Tekniske bevis støtter jentens forklaring, og mannen innrømmet forholdene i retten. Han beskrev året der han hadde misbrukt sin datter som «en storm».

Han har tidligere fått diagnosen bipolar lidelse. 28 år gammel kuttet han medisinene og begynte å selvmedisinere seg med alkohol. Etter dette fungerte han dårlig i jobb. Inntil overgrepene fant sted ble han beskrevet som en god far.

Aksepterer erstatning

Ifølge dommen beskrives mannens problemer som sammensatte av fengselspsykologen, men det er på det rene at han har vært strafferettslig tilregnelig.

Jentens bistandsadvokat la ned påstand om erstatning på 300.000 kroner. Faren aksepterte dette, men retten kom frem til at 250.000 kroner var en passende sum. Han er også dømt for oppbevaring av bilder som viser seksuelle overgrep mot barn.