En 55-åring er dømt i Gulating lagmannsrett til to og tre måneders fengsel for seksuelle overgrep mot tre mindreårige gutter.

Ett år av dommen er gjort betinget fordi det gikk svært lang tid — over to år - fra anmeldelse til tiltale.

Retten slår fast at det strider mot menneskerettighetene, og gir «markert» strafferabatt.

KRITISK: Faksimile fra dommen - lagmannsretten mener politiets sommel er så alvorlig at retten gjorde deler av straffen betinget.
Jeg beklager i forhold til tiltalte, og skjønner at de fornærmede synes det er vanskelig å forstå.

Statsadvokat Gert Johan Kjelby

Ble en farsfigur

Tiltalte er dømt for å ha voldtatt av en av guttene under en hyttetur der han hadde skjenket barna.

Offeret fikk i ettertid store problemer.

Ved en annen anledning ga han en gutt 2000 kroner for å løpe rundt en hytte naken. Han kledte av seg selv, og sprang etter.

De fornærmede ble kjent med mannen da de var 12-13 år. Barna hadde problemer hjemme, og har forklart at tiltalte ble som en farsfigur. Han tok dem med på utflukter og ga dem gaver.

55-åringen ga inntrykk av at han hadde jobbet som politi, noe som ikke var riktig, og hadde politivest og kølle hjemme.

Det er et «klart mønster hos tiltalte, der han har oppsøkt unge gutter ... som han tålmodig og systematisk har bygget tillit hos», heter det i dommen.

Foruten fengselsstraffen, må mannen betale 75.000 kroner i oppreisning til en av guttene, og 30.000 kroner til en annen.

Beklager

— Fra saken var ferdig etterforsket i politiet til den kom hit, gikk det for lang tid. Jeg beklager i forhold til tiltalte, og skjønner også at de fornærmede synes det er vanskelig å forstå, sier statsadvokat Gert Johan Kjelby i Hordaland statsadvokatembeter til bt.no.

— Dessverre blir enkelte saker såpass langsomt behandlet. Her var det en uforklarlig liggetid på et halvt år i sluttfasen, og også liggetid underveis i etterforskningen, sier Kjelby.

— Det er en del jobb å gjøre for å få trykk på saksbehandlingstiden i sedelighetssaker. Denne saken ligger noen år tilbake, og det er gjort ting de senere årene som gir grunn til optimisme. Disse sakene blir prioritert, sier han.

- Hvorfor går det så sakte?

— Det kan skyldes personellmangel, men det er ofte systemsvikt. Rutiner og samhandling fungerer ikke slik at går så raskt som det skal.

Ekstra belastning

Advokat Anette Vangsnes Askevold sier at politiets sendrektighet har vært en ekstra belastning for hennes klienter.

— For dem er det minst like ille å leve med som for tiltalte at saken har tatt så lang tid, sier Vangsnes Askevold til bt.no.

— Det som mine tiltalte er veldig fornøyd med, er at de er blitt trodd. Det har de blitt i to rettsinstanser, sier hun.

Tiltalte anket dommen i tingretten, men endte opp med noe skjerpet straff.

— Jeg er fornøyd. Dommen er riktig. Han har fått et godt fradrag fordi det tok for lang tid, men det slår også negativt ut for hvordan de fornærmede opplever saken, sier statsadvokat Kjelby.