Hassan Samriye Hashin (35) ble i Sogn tingrett i mai i år dømt til 16 års fengsel for å ha voldtatt og drept folkehøgskoleeleven Hedda Karterudseter (19) i Sogndal i fjor. Hashin anket, og ankesaken kommer opp i Gulating lagmannsrett i Bergen 14. november.

Tirsdag ble det holdt et forberedende rettsmøte for å avgjøre om også voldtektstiltalen skal være med i lagmannsrettssaken. Tre juridiske dommere skal avgjøre spørsmålet.

Forenklet utlevering Hashin flyktet etter drapet og ble pågrepet i Nederland i januar. Han godtok å bli utlevert til Norge etter en forenklet utleveringsprosedyre. Han har innrømmet drapet, men ikke voldtekt.

Hashins forsvarer, Herman Hoff, mener at Hashin ikke fikk tilstrekkelig forståelse av hva det innebar å godta forenklet utlevering fra Nederland til Norge.

Hoff viser til bestemmelser i Schengen-konvensjonen som sier at den som skal utleveres etter en forenklet prosedyre, skriftlig skal erklære at han forstår hva dette innebærer.

En av virkningene ved den forenklede prosedyren er at tiltalte frasier seg en beskyttelse mot å bli tiltalt for flere forbrytelser enn det som framgår av utleveringsbegjæringen.

Ettersom et utleveringsbrev fra norske myndigheter bare nevnte drap, skulle ikke Hashin vært tiltalt for voldtekt, mener forsvareren. Han tok dette opp også da saken gikk i Sogn tingrett, men det ble avvist.

Samtykke Det foreligger ingen skriftlig erklæring fra Hashin om at han ble forklart og hadde forstått hva det innebærer å bli utlevert etter en forenklet prosedyre. Derimot foreligger protokoller fra rettsmøter i Nederland der det framgår at Hashin samtykker i utlevering. Men det holder ikke, mener Hoff.

I retten tirsdag svarte Hashin gjennom sin tolk gjentatte ganger at han hadde ønsket å bli utlevert til Norge. På spørsmål fra forsvareren om han hadde forstått at han ved en forenklet prosedyre frasa seg beskyttelse mot flere tiltalepunkter enn drap, svart han nei.

— Loven fulgt Statsadvokat Bjørn Soknes sa i sitt innlegg at nederlandsk utleveringslov er fulgt i saken. Hva mer kan vi da forlange? spurte han.

Det springende punkt blir dermed hva Hashin forsto og samtykket i. Soknes mente referatene fra rettsmøtene i tilstrekkelig grad fastslo at han hadde forstått og samtykket.

— Hvis vi hadde sett dette som noe problem da vi tok ut tiltale, kunne vi ordnet det formelle i forhold til nederlandske myndighetene. De kunne da godkjent en utvidet tiltale. Men vi så ikke behov for det, sa statsadvokaten. Han mente at rettsprotokollene fra Nederland viste at Hashin var blitt fortalt virkningene av å godta forenklet prosedyre både av en statsadvokat og en dommer. Han hadde også hatt hjelp av tolk og forsvarer i retten og godkjent referatene som var protokollert..

– At han sier noe annet nå, er forståelig men ikke spesielt troverdig, sa Soknes, som mente Hashin nå hadde sett gylden anledning for å slippe unna et alvorlig tiltalepunkt og dermed unngå noen års fengsel.

Lagmannsrettens avgjørelse om voldtektstiltalen skal tas med ved ankesaken, kommer i neste uke.