— Saken er henlagt på bevisets stilling. Det er ikke fastslått med sikkerhet at jenten er utsatt for overgrep, eller hvem som i så fall skulle ha begått et slikt overgrep, sier førstestatsadvokat Walter Wangberg.

Lærerens forsvarer, advokat Odd Drevland, vil råde klienten sin til å klage henleggelsen inn for Riksadvokaten.

— Saken burde vært henlagt som intet straffbart forhold. Når henleggelsesgrunnen er bevisets stilling, kleber det seg fortsatt en mistanke til ham i manges øyne. Det vil ha åpenbar betydning for jobbmulighetene hans, sier han.

- Lege fastslo overgrep

Læreren ble siktet for å ha utført et grovt seksuelt overgrep - som i juridisk forstand tilsvarer voldtekt - etter en juleavslutning på en barneskole i Bergen i desember i fjor.

— Foreldrene anmeldte forholdet på bakgrunn av en undersøkelse på barneklinikken, hvor det ble slått fast at hun hadde vært utsatt for et seksuelt overgrep. De stiller seg uforstående til at saken nå er henlagt, sier bistandsadvokat Beate Hamre.

Dokumentasjonen fra legene gir imidlertid ikke grunnlag for å tiltale læreren, mener statsadvokaten.

- Omskjæringsmetode

Faren (27) ble i oktober dømt for å ha tatt loven i egne hender, da han i februar angrep læreren med kniv for å kutte av penisen hans.

Selv mener læreren at voldtektsanklagene var et påskudd for å kamuflere at jenten hadde blitt forsøkt omskåret.

Bistandsadvokat Beate Hamre mener omskjæringspåstandene er krenkende.

— Foreldrene tar fullstendig avstand fra spekulasjonene. De ville aldri vurdert å omskjære sin datter, sier Hamre.

Jenten er undersøkt av spesialister på Haukeland sykehus. Ifølge bistandsadvokaten fant de ingen tegn på omskjæring.

Advokat Odd Drevland vil nå sammen med klienten vurdere om de skal gå til erstatningssøksmål.

— Han har mistet jobben på bakgrunn av en konspirasjon. Han er sykemeldt og arbeidsledig, og har fått en tøff behandling, sier Drevland.