Fra den første voldtekten ble anmeldt, og til mannen ble pågrepet, gikk det 22 måneder eller 660 dager. Det vil si at bergenspolitiet brukte over 11 ganger lengre tid enn det som er anbefalt av en arbeidsgruppe nedsatt av Arbeidsgruppen, som undersøkte politiets og påtalemyndighetenes behandling av voldtektssaker, avga rapport i april i fjor. I denne rapporten står det at etterforskningen i alminnelighet og innenfor dagens ressurssituasjon bør kunne gjennomføres innen 60 dager.

Varsler kritisk gjennomgang

Etter at mannen ble fengslet, tok det ennå et år før saken kom opp for retten. Sikringssaken mot den strafferettslig utilregnelige 36-åringen startet mandag ý nesten tre år etter at den første voldtekten ble anmeldt.

— Både på etterforskersiden og påtalesiden er det flere ting som vi vil gå kritisk gjennom. Vi må finne ut om det er noe vi kunne gjort bedre, sier kriminalsjef Svein Erik Krogvold ved Bergen politidistrikt til Bergens Tidende.

Han sier han har vanskelig for å kommentere en sak som pågår, men viser til at den lange saksbehandlingen skyldes sammentreff av flere uheldige omstendigheter. Blant annet skal den judisielle observasjonen av 36-åringen, som nå er erklært sinnssyk, ha trukket ut i tid.

Truet offer med kniv

36-åringen ble anmeldt for en svært grov voldtekt i desember 1998. Det kvinnelige offeret ble holdt igjen i leiligheten hans, og truet med kniv. Voldtekten resulterte i at kvinnen ble gravid, og måtte ta abort. Likevel ble 36-åringen løslatt etter at politiet hadde avhørt ham.

I september 2000 voldtok han på nytt. Denne gangen var offeret en kvinne som han overfalt under Puddefjordbroen. Drøye to uker etterpå overfalt han en tredje kvinne, ved Sydnesplass. Først da ble mannen satt bak lås og slå.

Mye dårlig etterforskning

Arbeidsgruppen som har undersøkt politiets og påtalemyndighetenes behandling av voldtektssaker, konkluderte med at i hele 47 prosent av tilfellene kunne etterforskningen karakteriseres som mindre bra eller dårlig. Gruppen pekte blant annet på at:

  • Etterforskningen ikke syntes tilstrekkelig organisert.
  • Gjennomføringen syntes å være lite planmessig.
  • Fremdriften tidvis var svak, noe som medførte unødig lang saksbehandlingstid.

Blant annet på bakgrunn av dette, planlegger Riksadvokaten å utgi et eget rundskriv om behandling av voldtektssaker.