MARIT HOLMmarit.holm@bt.no

— Politiets håndtering av overgrepssaker, også der det ikke ender med domfellelse, er av stor betydning.

Det er viktig at fornærmede blir behandlet med respekt, at hun kan føle at hun blir trodd og at saken blir tatt på alvor, sier Hanne Harlem til Bergens Tidende.Bergens Tidende skrev i går at tre av fire voldtektsforbrytere går fri. Også Hanne Harlem mener at en del av forklaringen er at politiets etterforskning av voldtektssaker ofte ikke er god nok. I stor grad kan dette være et spørsmål om ledelse, organisering og prioritering ved de enkelte politidistrikt, påpeker hun. Hun viser til følgende som er gjort for å bedre rettstilstanden for voldtektsofre:

  • Samtlige politidistrikt fikk i fjor en egen mal eller "sjekk-liste" for etterforskning av voldtektssaker.
  • Politidistriktene har fått beskjed fra Riksadvokaten om at slike saker skal prioriteres
  • Etterutdanningen i seksuelle overgrepssaker ved Politihøgskolen er styrket

— I tillegg mener jeg at overgangen til færre og større politidistrikt vil gjøre det lettere å bygge opp spesialkompetanse på overgrepssaker, sier Hanne Harlem.