Tilbudet om voldtektsmottak i Norge varierer fra fylke til fylke, og det er relativt store forskjeller på hvor mange av brukerne som anmelder voldtekt. I Bergen og Oslo går bare halvparten av kvinnene videre med anmeldelse etter å ha oppsøkt voldtektsmottaket.

— Vi skulle ønske at alle gikk til anmeldelse, sier statssekreatær Astri Aas-Hansen (Ap) i Justisdepartementet.

Nå vil departementet finne ut hvorfor mange voldtektssaker "forsvinner" på veien fra voldtektsmottakene til politiet - og hvorfor anmeldelsesprosenten varierer.

Bistandsadvokat

— Støtte- og hjelpetilbudet som et voldtektsmottak gir, kan være med på å påvirke om kvinner går til anmeldelse eller ikke. Når det er forskjeller i dette tilbudet, bør vi finne ut hvilke faktorer som får kvinner til å anmelde - og hva som gjør at de unnlater det, sier Aas-Hansen.

Et eget voldtektsutvalg jobber nå med å se på hvorfor kvinner ikke anmelder voldtekt. Aas-Hansen håper at utvalget, som etter planen leverer sin rapport til høsten, også tar for seg situasjonen ved voldtektsmottakene.

— Hvis ikke utvalget kommer inn på dette, vil vi vurdere å ta tak i problemstillingen på egen hånd, sammen med Sosial- og helsedepartementet. Men først må vi se utvalgets rapport.

Et konkret forslag Aas-Hansen tror har mye for seg, er å gi tilbud om bistandsadvokat til alle kvinner som oppsøker voldtektsmottakene.

— Hvis kvinnene i en tidlig fase får informasjon om hva de må gjennom hvis de anmelder, tror vi kanskje det vil føre til flere anmeldelser. Og dermed flere domfellelser, sier statssekretæren.

I løpet av 2007 og 2008 skal Sosial- og helsedirektoratet drive kompetanseutvikling ved voldtektsmottakene. Blant annet skal de snart sende ut en veileder for helsetjenesten om mottak av overgrepsutsatte personer.

PAUL SIGVE AMUNDSEN