Voldtekten som kvinnen er dømt til åtte måneders fengsel for, skjedde under et nachspiel i leiligheten til kvinnens kjæreste. Ifølge dommen skal kvinnen ha kneppet opp fornærmedes smekk mens han sov og deretter utført oralsex.

Den fornærmede mannen ble sjokkert da han våknet og oppdaget hva som var skjedd.

Kvinnens forsvarer, Per Magne Kristiansen, har tidligere sagt at det ikke er samsvar mellom det kvinnen faktisk gjorde og det folk flest forbinder med en voldtekt.

Forsvareren la i anken vekt på at det i formildende retning måtte tas hensyn til at domfelte var sammen med sin 20 år gamle venn da overgrepet skjedde, men Høyesterett mener det må anses som skjerpende at domfelte begikk overgrepet med sin venn som tilskuer.

Retten mener også at de psykiske reaksjonene til fornærmede har vært forholdsvis alvorlige.

Saken har fått stor presseomtale, både nasjonalt og internasjonalt, fordi domfelte er en kvinne og fornærmede en mann, men Høyesterett finner ikke at presseomtalen kan tillegges vesentlig vekt ved straffeutmålingen.

Retten legger heller ikke vekt på at det er gått to år siden overgrepet fant sted og at tiltalen først ble tatt ut ett år etter at overgrepet fant sted.