Dette mener voldsforsker ved politihøyskolen i Oslo, Ragnhild Bjørnebekk.

— Det kan selvsagt være tilfeldig, men voldtektsepisoder har en tendens til å klumpe seg sammen, sier Bjørnebekk.

Politioverbetjent ved volds- og sedelighetsavsnittet, Tove Lian Mathiesen, kan bekrefte denne tendensen.

— Det har vist seg gang på gang at voldtekter kommer i bølger. Det er helt klart noe vi i politiet har registrert, sier hun.

Triggereffekt og serieovergripere

Ifølge Ragnhild Bjørnebekk kan forskningsresultater fra USA illustrere triggereffekten hun viser til: I etterkant av alvorlige drapssaker med mye medieoppmerksomhet blir flere drap ofte begått i løpet av en treukersperiode.

— Vi ser at veldig spesielle voldshandlinger kan spre seg. Men det dreier seg om personer som er sårbare for denne type handlinger. De fleste har store sperrer mot å la seg påvirke, understreker hun.

En annen årsak til at voldtekter gjerne kommer i bølger, er at man kan stå overfor serieovergripere.

— Når det gjelder serieovergripere dreier det seg ofte om tvangshandlinger som kommer til uttrykk, sier hun.

- Har problemer med å stoppe

Ifølge Bjørnebekk medfører tvangstanker omkring overgrepene at gjerningsmannen gjennomfører dem etter et gjentatt mønster.

Voldtektene skjer gjerne med jevne mellomrom, på samme sted og på samme måte.

— Overgriperen kan ha problemer med å stoppe, og går ofte inn i en form for modus, sier Bjørnebekk.

Hun trekker frem en serie voldtekter i Oslo på nittitallet som eksempel på en serieovergriper med en slik fast modus. Mannen sto gjemt i et portrom i Frogner-området og gikk til angrep på tilfeldige kvinner.

— Det trenger ikke nødvendigvis være samme sted, men gjerne tilsvarende steder. Mørke bakgater eller skogsstier er åsteder som går igjen, sier voldsforskeren.

- Ville nok voldtatt uansett

Erik Risnes har ledet et behandlingsopplegg for seksualforbrytere i Bergen fengsel siden 1998.

— Jeg har ingen dokumentasjon på at overgripere lar seg påvirke av hverandre, men det er ikke usannsynlig, sier psykologspesialist Risnes.

Han understreker imidlertid at det bare er potensielle overgripere som vil la seg påvirke av en slik opphoping av overgrep som Bergen har hatt i det siste.

— De som har dette i seg, har så store problemer at de ville kanskje begått en slik brutal handling på et seinere tidspunkt uansett, sier Risnes.