Erstatningssummen er trolig blant de aller høyeste et offer for seksuelle overgrep har fått i norsk rettshistorie.

— Jeg er ikke kjent med at det er gitt så høy erstatning før i slike saker, sier den nå 26 år gamle kvinnens bistandsadvokat, Line Ingebrigtsen.

- Levd på sosialstønad

Ingebrigtsen angir to hovedårsaker til den høye utbetalingen.

— Tidligere har det ikke vært kjent hvor omfattende skadene etter slike overgrep kan være. De siste årene så har man fått mer kunnskap om det. Dessuten blir mange slike saker pådømt mens offeret fremdeles er barn. Da er det ikke mulig å vite hvilke konsekvenser overgrepene vil få og hvor store tap offeret vil lide, sier hun.

Av summen på 1,4 millioner, er 300.000 kroner oppreisning og menerstatning, mens 1,1 millioner er for tidligere og fremtidig tapt inntekt, opplyser hun.

Depresjon og sosial angst

— Beløpet kan virke høyt. Men ser man det i forhold til de tap hun har lidt og kommer til å lide, så er det ikke så mye. Hun har en vanskelig økonomi, og levd på sosialstønad fordi hun ikke har vært i stand til å arbeide, sier hun.

— De psykiske konsekvensene for henne har vært store. Hun lider av depresjoner, tiltaksløshet, konsentrasjonsproblemer og sosial angst. Hun har vansker med å fungere i det daglige, sier Ingebrigtsen.

Retten legger derfor til grunn at hun har og vil ha problemer med å tilpasse seg studier og jobb. Ingebrigtsen forteller at kvinnen flere ganger har forsøkt å begynne på universitetet, men har måttet gi opp etter kort tid.

- Følte hun sviktet moren

Mens overgrepene pågikk, gjorde offeret sitt beste for å skjule overgrepene for moren.

— Hun følte at hun sviktet moren fordi hun holdt dette hemmelig og fordi det var en slags utroskap. Overgrepene ble en del av hennes oppvekst. Først da hun så et program på tv midt i tenårene, forsto hun at dette var uakseptabelt og ulovlig atferd, sier bistandsadvokaten.

Først i 2001 anmeldte hun sin stefar.

I Midthordland tingrett fikk mannen i mars i fjor fire års fengsel og 200.000 kroner i erstatningspålegg. Han anket selv dommen. Gulating la ikke bare på erstatningen. Han fikk også et halv år mer i fengsel.