Hans klient ble fredag fengslet for fire uker, hvorav to med brev— og besøksforbud.

— Han ble varetektsfengslet på grunn av gjentakelsesfare og fare for bevisforspillelse, sier politiadvokat Trond Eide, som betegner mannen som en notorisk voldsmann. Mannen er siktet for legemsbeskadigelse, legemsfornærmelse, trusler mot sin kone, og for brudd på løsgjengerloven. Han er tidligere straffedømt for vold syv ganger.

Trond Eide var aktor under gårsdagens fengslingsmøte. Han bekrefter at det var den voldstiltalte advokaten som møtte som siktedes forvarer, men ønsker ikke å kommentere om dette er en uheldig kobling.

Advokaten er selv sparsommelig med kommentarer når det gjelder den aktuelle saken.

— Jeg tror enhver rettsinstans er så profesjonell at den vurderer bevisene i den konkrete saken. Jeg har meget stor tillit til domstolen. Utover dette vil jeg ikke gi noen kommentar, sier advokaten.

Leder i Den Norske Advokatforening, Helge Aarseth ønsker heller ikke å kommentere Bergens-advokatens rolle som voldstiltalt og forsvarer for en annen voldssiktet, men har tidligere sagt til Bergens Tidende at en eventuell voldsdom ikke er forenlig med å være advokat.

— En forutsetning for at man skal kunne være advokat er at tilliten må være til stede og at man har autoritet i retten. En som dømmes for trusler og vold, vil vanskelig ha det, sa Aarseth til Bergens Tidende da tiltalen må Bergens-advokaten ble kjent.