• Jeg vil ha meg frabedt korrupsjonsliknende påstander. Dette er rystende og veldig alvorlig, sier byrådsleder Monica Mæland til Bergens Tidende.

Hun reagerer sterkt mot påstandene fra Svartediket Vel i Bergens Tidende i går. Velforeningen går nå i bresjen for en aksjon mot det de kaller det utbyggingsvennlige byrådet i Bergen. Denne helgen sendes det ut invitasjoner for å mønstre alle byens velforeninger til en folkeaksjon mot byrådet. Bakgrunnen er foreningens forgjeves kamp mot byggingen av en større boligblokk i Lappen ved Svartediket.

Mæland er svært oppbrakt over påstandene fra styremedlem i Svartediket Vel, Petter Tellefsen i BT-intervjuet i går. Der ble det hevdet at dispensasjonen fra planer og lover i byggesaken i Lappen skyldes utbygger Espen Galtung Døsvigs gode politiske kontakter og trusler fra advokat Dag Steinfeld. Dessuten sa Marianne Klepp fra samme forening at man ikke ønsker at politikerne skal gi dispensasjoner etter trynefaktoren. Dette oppfatter byrådslederen som korrupsjonsliknende påstander mot byrådet.

Monica Mæland slår derfor kraftig tilbake mot naboene i Svartediket Vel.

— Dette er svært alvorlig og kommer fra ressurssterke mennesker som vet bedre. Jeg tar kraftig avstand fra påstandene. Denne konkrete byggesaken er behandlet etter alle demokratiske spilleregler. Motstanderne har klaget til alle instanser, og blitt hørt i alle ledd uten å nå frem. Alle de rettighetene de demokratiske spillereglene gir, er altså brukt i denne saken. Da er det uakseptabelt å sette frem disse svært alvorlige påstandene om at dispensasjoner i byggesaker gis etter trynefaktoren, eller på grunn av gode politiske kontakter. Det faller på sin egen urimelighet. Derimot ser vi ofte at det er personer, som selv har fått byggetillatelser på sine eiendommer, som aksjonerer for å hindre at andre får gjøre det samme, sier Mæland.

Ifølge byrådslederen er 95 prosent av alle byggesaker i byrådet enkle søknader om påbygninger og endringer, som blir innvilget. Det er også korrekt at det i noen få byggesaker gis dispensasjoner. Men disse er bygget på egne politiske vurderinger. Dagens arealplan for Bergen er laget av det forrige byrådet. Nå arbeides det med en ny plan, som vil bli retningsgivende for det nåværende byrådets byggepolitikk.

— Men vi bruker ikke trynefaktoren, eller favoriserer dem som har gode kontakter. Å hevde slikt er rystende påstander mot bedre vitende. Etter å ha ledet bygningsrådet i tre og et halvt år, og byrådet i ett og et halvt år, har jeg lært meg å tåle mye. Men påstandene fra Svartediket Vel tar jeg svært alvorlig. Det er flott at folk engasjerer seg demokratisk. Men det er uakseptabelt å opptre på denne måten etter at man har klaget og blitt hørt i alle ledd, men ikke fått medhold. At man etter å ha tapt i de demokratiske prosessene, tar sakene i egne hender, og er villige å bruke nær sagt alle virkemidler mot at andre skal få bygge, er helt uhørt i et demokrati, hevder Mæland.