— Dette er svært bekymringsfullt, sier Øyvind Hafsøe, sjef for grensekontrollen i Tollregion Vest-Norge.

Metamfetamin
TOLLVESENET
Ecstacy-tabletter
TOLLVESENET

Syntetiske stoffer i posten

Totalt ble det gjort 407 beslag av narkotika på Vestlandet i 2013. Mye av økningen skyldes beslag av syntetiske stoffer som blir sendt i posten fra utlandet til mottakeren.

— Dette dreier seg ikke bare om cannabis, men etterligninger av virkestoffenene i kokain og andre sentralstimulerende stoffer. Disse kan ha 100 ganger sterkere effekt og er livsfarlig å innta, advarer Hafsøe.

Sender narkotika åpenlyst

Kontrollen av postforsendelser fra utlandet har økt, og Tollvesenet er overrasket over merkingen av pakkene.

— Det advares blant annet mot å bruke innholdet i pakkene, og det er til og med lagt ved en innholdsbeskrivelse av de kjemiske virkestoffene, sier Hafsøe.

- Hva er forklaringen på dette?

— Uten at jeg vet dette sikkert, så kan det tyde på at de håper å gå under vår radar ved å være åpen om innholdet i forsendelsene. Dessuten har vi ikke mulighet til å kontrollere all post på grunn av den store mengden som sendes hver dag. Produsentene regner nok med en del svinn.

Det var også en økning av andre beslag i fjor som våpen, valuta og tradisjonell narkotika.

Beslag i Tollregion Vest-Norge i 2013:

Narkotika Antall beslag Mengde
Cannabis 145 5459 gram
Heroin 1 1 gram
Amfetamin 31 807 gram
Kokain 8 12 gram
Tabletter 88 12.651 stk.
Khat 23 425 kilo
GHB/GBL 3 5,28 liter
Ecstacy 15 1522 stk.
Nye synt. nark. 71 373 gram
Dopingmidler 66 7773 gram
Alkohol og tobakk    
Brennevin 1356 1771 liter
Sprit (over 60%) 12 15 liter
Vin 237 693 liter
Øl 181 2848 liter
Sigaretter 1994 740.294 stk.
Røyketobakk/snus 563 397 kilo
Andre varer    
Kjøttvarer 69 2019 kilo
Valuta 87 4.961.269 kr
Verdi, ord. varer 33 765.884 kr
CITES-varer 3 3 stk.
Skytevåpen 0 0 stk.
Andre våpen 31 57 stk.
Reaksjoner Antall 2012 Antall 2013
Kontrollerte 26.175 27.140
Forenkl. forelegg 3248 stk. 3384 stk.
Anmeldelser 548 stk. 674 stk.
SYNTETISK NARKOTIKA: En tollbetjent holder et beslag av syntetisk cannabinoid.
TOLLVESENET
PENGER: Store summer er også beslaglagt.
TOLLVESENET