Gulating lagmannsrett må utsette alle nye rettssaker dersom det blir streik. Det skyldes at saksbehandlerne blir omfattet av streiken. Også Bergen tingrett må trolig utsette alt, muligens med unntak av noen sivile saker.

I så fall må både voldsofre, tiltalte og kranglende naboer vente i minst et halvt år før saken deres kommer opp.

Allerede mandag vil 11 saker i lagmannsretten og opptil 19 i tingretten bli stoppet.

Les også: Alt om streiken

Riksmeklingsmannen om streikefaren — En belastning

— Det blir selvsagt en personlig belastning for de involverte å måtte vente. I tillegg vil det koste mer penger, typisk ved at man har en advokat som allerede har forberedt seg til rettssak, sier konstituert førstelagmann Arnfinn Bårdsen ved Gulating lagmannsrett.

— Vi jobber i et halvtårsperspektiv. Hvor lenge partene eventuelt må vente før sakene kommer opp, vil variere. Det kommer an på hvor lenge streiken vil pågå, sier Bårdsen.

- Tidligst utpå høsten

Retten vil prioritere straffesaker og saker som angår barn.

— Generelt kommer saker som angår folks velferdssituasjon først i køen. Et eksempel kan være en sak om tvangsinnleggelse innenfor psykisk helsevern. Mens en tvist om en veirett, der jorden jo ligger der neste år også, vil komme et godt stykke ned på listen, illustrerer Bårdsen.

— Blir det streik, vil rettssakene som ikke kan starte tidligst komme i gang utpå høsten.

Si din mening om lønnsoppgjøret her!

Knut Strand