Mens politiet driver klappjakt på småkriminelle gjengangere for å få dem i fengsel til jul, fikk 22-åringen forlate arresten dagen etter at han ble pågrepet mistenkt for grov vold.

— Jeg har forståelse for at folk reagerer på det. Men vi må forholde oss til fengslingsvilkårene i straffeprosessloven. I dette tilfellet var ikke vilkårene for varetektsfengsling til stede, sier politiadvokat Laila K. Skeide.

- Har ikke erkjent

Skulle mannen kunne bli fremstilt for fengsling, måtte politiet for det første ha skjellig grunn til mistanke. En slik mistanke foreligger.

I tillegg må det være fare for bevisforspillelse eller gjentakelse av volden.

— Vi hadde allerede avhørt både den fornærmede og vitnet. Dermed mener vi det ikke er fare for bevisforspillelse. Hans forhistorie tilsier at det heller ikke foreligger fare for gjentagelse, sier hun.

22-åringen ble avhørt før han slapp fri søndag.

— Han har ikke erkjent forholdet. Hans forklaring samsvarer ikke med offeret og vitnet sine forklaringer, sier Skeide.

Narkotikasak

Etter det BT forstår, har politiet hatt med mannen å gjøre før. Det skal dreie seg om en mindre narkotikasak.

I andre saker kan også fare for unndragelse av straff være et vilkår for varetektsfengsling. Dette vilkåret benyttes når den siktede har liten eller ingen tilknytning til Norge. I enkelte spesielle tilfeller kan vilkåret også gjelde nordmenn.

Et fjerde vilkår for varetektsfengsling kan brukes når en person er siktet for en forbrytelse med en strafferamme på 10 år eller mer. Men da skal det foreligge tilståelse eller spesielt sterke bevis.