I forrige uke ble en 32 år gammel somalier dømt til forvaring i 12 år for voldtekt, drapsforsøk og gisseltaking. Han må også betale 216.000 kroner i erstatning til kvinnen han voldtok og gutten han holdt som gissel. Men mannen eier ikke nålen i veggen.

— Min klient er uføretrygdet og har ingen betalingsevne. Hvor realistisk er det å tro at han plutselig skal kunne reise 216.000 kroner? spør 32-åringens forsvarer, advokat Vegard Austgulen.

I utgangspunktet skal beløpet betales innen 14 dager. Men hva skjer når skadevolderen ikke har mulighet til å gjøre opp for seg?

- Offeret må leve med tapet

— Et krav mot en dømt voldsutøver eller overgriper blir i utgangspunktet behandlet som et hvilket som helst annet økonomisk krav.

Det forteller førsteamanuensis i erstatningsrett, Bjarte Askeland ved Universitetet i Bergen.

— Når dommen er rettskraftig, foreligger grunnlag for tvangsinndrivelse. Hvis vedkommende ikke har noen verdier som det kan tas utlegg i, må kreditoren - i dette tilfellet offeret - leve med tapet, sier Askeland.

De av de skadelidte som har vært utsatt for vold, kan få hjelp av den såkalte voldsoffererstatningen. Den innvilges av fylkesmannen, og kan gis til alle som med overveiende sannsynlighet har vært utsatt for en straffbar voldshandling. Erstatningssummen blir betalt ut fra statskassen, og staten overtar da den håpløse oppgaven med å kreve inn beløpet fra den voldsdømte.

Voldsofre kan få erstatning

Men voldsofrene får ikke en krone hvis de ikke selv passer på å benytte seg av sine rettigheter.

— Det er helt opp til offeret selv å søke fylkesmannen om erstatning hvis den dømte ikke er i stand til å betale, forteller leder Margit Lømo i Landsforeningen for voldsofre.

Det maksimale erstatningsbeløpet ble 1. juli i fjor justert opp til i underkant av én million kroner. Tidligere var maksimalbeløpet 200.000 kroner. Samtidig er reglene for tildeling snevret inn. For andre ofre som ikke har en dom å vise til, kreves det blant annet at volden har vært anmeldt.

Tall fra Justisdepartementet viser at staten i 2001 betalte ut hele 50 millioner kroner i voldsoffererstatning fordelt på 1150 innvilgede søknader. 631 ble avslått. Fylkesmannen i Hordaland betalte ut 4,69 millioner til 116 søkere. Tilsvarende tall for Sogn og Fjordane er 1,06 millioner, delt på 120 innvilgede søknader.