Han er i Bergen tingrett dømt til fengsel i to og et halvt år. Listen over kriminelle forhold er lang: De alvorligste sakene gjelder to tilfeller av kidnapping og vold.

Våren 2006 holdt han en kvinne han bodde med, innesperret i flere timer. Årsaken var en krangel om småpenger han hadde spart i en krukke, ifølge dommen. 26-åringen påsto at kvinnen hadde tatt penger fra krukken.

Psykisk skadet

Inne på mannens rom ble kvinnen slått med et balltre og skåret med kniv. 26-åringen kalte henne «boss» og spyttet henne i ansiktet, ifølge dommen. Ved en anledning skallet han henne.

Han prøvde også å få henne til å ta livet av ham, og truet med at han skulle ta livet av henne hvis hun ikke gjorde som hun sa.

Tingretten skriver at den domfelte «...har på en grusom måte terrorisert (kvinnens navn) i en periode på cirka seks timer. Dette førte til at hun fikk en sterk dødsangst, og hun var fullstendig hjelpesløs i tiltaltes makt. Hun som var en normalt utviklet ung kvinne, både fysisk og psykisk, utviklet en posttraumatisk stresslidelse.»

Kidnappet mann

Et år senere gjorde 26-åringen seg nok en gang skyldig i frihetsberøvelse.

26-åringen beskyldte en mann for å ha stjålet narkotika av ham. Offeret ble slått med jernstang og kniv for å få ut «sannheten». 26-åringen stakk også en pistol i munnen på offeret. Han ble teipet og innelåst på et soverom over natten.

26-åringen dømmes til å betale kvinnen 80.000 kroner i oppreisningserstatning. Retten inndro også to pistoler og en revolver, samt tilhørende ammunisjon til fordel for statskassen.