BT får bekreftet av en kilde i politiet at man vil sette i gang en prosess som trolig ender med at mannen mister sin kjøreseddel for drosjer.

BT skrev mandag at mannen, til tross for at han ble dømt for to tilfeller av alvorlig vold, ikke fikk inndratt kjøreseddelen sin etter rettssaken.

-Kjør meg til Ask, ellers...

42-åringen ble dømt for følgende i fjor:

  • Han sparket en drosjesjåfør i brystet slik at han fikk ribbensbrudd og truet også med å drepe ham.
  • Han forsøkte å kapre en buss: «Du har å kjøre meg til Ask, hvis ikke skal det bli månelyst». Han truet sjåføren med at han aldri mer skulle kunne kjøre buss, og fulgte opp med å slå ham i ansiktet.— Hvordan vurderte politiet spørsmålet om inndragelse av kjøreseddel?

— Det ble vel antakelig ikke vurdert i det hele tatt, sier politiadvokat Britt Meling, aktor i saken mot mannen.

- Hvorfor ikke?

— Han opplyste at han var yrkessjåfør. Men om det var kjent at det var drosje han kjørte, vet jeg ikke. Det er ingen automatikk at vi sjekker at tiltalte har kjøreseddel.

- Ikke engang når han oppgir yrket sitt til yrkessjåfør?

— Det burde vel kanskje ringt en bjelle hvis han sa at han var drosjesjåfør.

Separate registre

- Når han sa han var yrkessjåfør, hvorfor spurte dere ikke om det var drosje?

— Jeg har ikke dokumentene her nå. Derfor vil jeg ikke gå inn på hva som burde eller ikke burde vært gjort. Men dersom vi hadde visst at han var drosjesjåfør, burde vi tatt forbehold om å nedlegge påstand om inndraging av kjøreseddel, sier Meling.

42-åringen anket dommen, men den ble avvist av Gulating lagmannsrett. Etter det BT får opplyst er den ennå ikke er rettskraftig.

Politiinspektør Øyvind Tenold vil ikke kommentere saken.

— Men generelt er slike saker en utfordring for oss fordi datasystemet per i dag ikke fanger opp alle relasjoner til politiet. Når det gjelder løyver av ulike typer så må vi som regel inn i separate registre og gjøre manuelle søk, sier han.

Ifølge mannens arbeidsgiver er han ikke fast ansatt og kjører bare av og til.