GARD STEIRO

— Saken fremmes for Høyesterett på grunn av en saksbehandlingsfeil. Resultatet kan bli en ny runde med full bevisførsel i lagmannsretten. Det vil bli en stor og unødvendig belastning for de fornærmete, sier statsadvokat Jarle Golten Smørdal.

Saken vil sannsynligvis komme opp for Høyesterett i november. Om advokatens anke fører frem, kan det få konsekvenser for flere andre straffesaker.

Hjelpepleiere

Den profilerte bergensadvokaten ble i juni dømt til to års ubetinget fengsel for vold mot samboeren og årelang vanskjøtsel av henne og deres felles sønn.

Blant annet skal advokaten ha knekt fingeren til samboeren, spylt henne med hageslange om natten og lugget henne gjentatte ganger.

Den nå 19 år gamle sønnen skal ha blitt slått, skubbet og holdt våken om nettene. Ved en anledning gned advokaten en urinvåt truse i sønnens ansikt og tvang ham til å gå på skolen uten å vaske seg.

Da dommen falt i Gulating lagmannsrett, varslet advokaten en anke. Han mente både at straffen var for streng og at det var gjort feil under saksbehandlingen.

Siden den gang har forsvareren hans, Tor Erling Staff, undersøkt om utvelgelsen av meddommere hadde foregått på korrekt måte.

— Jeg reagerte på at tre av de fire meddommerne var hjelpepleiere, sier Staff.

For få uker siden fant han saksbehandlingsfeilen: I Fjaler i Sunnfjord.

Feil liste

— Det hele er sterkt beklagelig. En av meddommerne skulle aldri sittet i retten. Hun var ikke valgt, sier statsadvokat Golten Smørdal.

Alle kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane peker ut meddommere både til tingrettene og Gulating lagmannsrett. Tidligere sendte man disse listene rett til de respektive domstolene, men etter at Domstolsadministrasjonen innførte et nytt datasystem i vår, overføres listene elektronisk til Oslo.

Fjaler kommune skulle peke ut 52 personer til Sunnfjord tingrett og seks til Gulating lagmannsrett.

— Det var kluss med listene. Personene som var valgt som meddommere til tingretten, ble også registrert for lagmannsretten.

Dermed ble 52 personer fra Fjaler lagt inn i databasen for lagmannsretten. En av disse ble trukket ut som meddommer til rettssaken mot bergensadvokaten.

— Det er skjedd en feil, men kravene er de samme for meddommere i tingretten og lagmannsretten. Så i praksis er det ingen forskjell, mener Golten Smørdal.

Samme straff

Da tabben ble kjent for Høyesteretts kjæremålsutvalg, besluttet de at anken skulle behandles. Straffeprosessloven er klar på at dommer skal oppheves om domstolen ikke er lovlig besatt, slik tilfellet er her.

— Påtalemyndighetens oppfatning er at feilen ikke hadde innvirkning på utfallet av saken. Det vil virke uforståelig om dommen oppheves på dette grunnlaget, mener Golten Smørdal.

Tor Erling Staff er helt uenig.

— Her har det skjedd en feil og det må få konsekvenser. Kvinnen hadde ikke noe der å gjøre. Gulating lagmannsrett hadde listen over valgte meddommere. De kunne lett oppdaget feilen, men valgte ikke å sjekke. Det var ignorant og galt. Det er deres ansvar å sørge for at domstolen er lovlig sammensatt.

Tabben har ført til at Fjaler kommune har vært overrepresentert ved en rekke rettssaker i Gulating lagmannsrett de siste månedene. Flere sunnfjordinger har sittet i juryer uten å være lovlig valgt. Utfallet i Høyesterett kan dermed få betydning for flere andre saker.

Staff mener tabben bør føre til at alle domstoler skjerper rutinene sine.

— Jeg utelukker ikke at samme feil kan ha skjedd flere steder. I så fall kan denne saken få voldsomme konsekvenser.

Høyesterett har avvist advokatens anke over straffeutmålingen. Om Høyesterett ikke opphever dommen, blir dermed straffen på to års fengsel stående.