Syv personer har eller vil miste retten til å arbeide ved utesteder som er pålagt bare å ha godkjente dørvakter:

 • 1. Dømt for kjøp og bruk av narkotika og grove tyverier. Fikk forelegg for brudd på løsgjengerloven.
 • 2. Var i fjor i slagsmål på fritiden, havnet i håndgemeng med politiet da de grep inn. Fikk også forelegg for å bære kniv på offentlig sted.
 • 3. Dømt for bedrageri og å ha avgitt falsk forklaring. I tillegg flere ganger anmeldt for vold. Disse sakene er henlagt.
 • 4. Dømt for legemsbeskadigelse, bruk av narkotika og promillekjøring. Fikk forelegg for brudd på løsgjengerloven og påtaleunnlatelse for bruk av narkotika og kjøring i ruspåvirket tilstand. Er under etterforskning for to tilfeller av brudd på narkotikaloven.
 • 5. Dømt både for legemsfornærmelse og for å ha motarbeidet rettsvesenet. Flere ganger anmeldt for vold.
 • 6. Har fått forelegg for brudd på løsgjengerloven og kjøp av narkotika. I tillegg er han fire ganger anmeldt for legemsfornærmelse. Alle saken henlagt.
 • 7. Dømt for legemsbeskadigelse.

Syv personer søkte i fjor om godkjennelse som ordensvakter. Når man leser hva de har på samvittigheten, kan man forstå at politiet avslo søknadene:

 • 1. Dømt for kjøp av narkotika og promillekjøring. Også fått forelegg for bruk av narkotika. Dessuten anmeldt for trusler, utpressing og skadeverk.
 • 2. Dømt for narkotikaforbrytelser og legemsfornærmelse. To voldsanmeldelser henlagt.
 • 3. Har ingen flekker på rullebladet, men ble flere ganger tatt i å jobbe som dørvakt uten godkjennelse. Søknaden derfor avslått.
 • 4. Havnet i slagsmål på fritiden. Saken avgjort i konfliktrådet.
 • 5. Tatt på fersken da han jobbet som dørvakt uten godkjennelse. Dessuten dømt for promillekjøring. Kan søke på nytt om ett år.
 • 6. Påtaleunnlatelse for heleri og et forelegg for brudd på løsgjengerloven. I forbindelse med disse sakene har han vist en oppførsel som gjør ham uegnet som ordensvakt.
 • 7. Dømt for narkotikaforbrytelser.