— 3-åringen som fikk en kraftig ørefik av stefaren fordi han sølte grøt på bordet, kan være skadet for livet - og står i stor fare for selv å bli voldsutøver. Det tror psykolog Per Isdal, som har arbeidet i 15 år med familievold.

Under sitt foredrag på Bergenskonferansen i går hevdet han at barn som oppdras med vold, selv blir mer voldelige enn andre. Barn som opplever sterke traumer er ofte i kronisk forsvarsposisjon, de er sårbare og får problemer med harmonien. Disse reagerer ofte med voldsutøvelse når de skal hevde sine egne rettigheter. Den som påføres vold, fører den videre. Undersøkelser viser at hele 80 prosent av ungdom med voldsproblemer, har en bakgrunn som vitner til og offer for vold, ofte i sin nærhet.

For lite fokus på vold

Isdal mener samfunnet setter for lite fokus på voldsproblemet. Den usynlige volden i hjemmet har gode levevilkår. 94 prosent av alle voldsovergrep mot kvinner i Norge skjer innenfor husets fire vegger.

— Selv har jeg gjennomgått 7 års psykologistudie, der ordet vold knapt har vært nevnt en eneste gang, sier Isdal, som tror vi har en lang vei å gå.

Vold føles godt for voldsmannen. Den gir styrke, mestring og ofte penger i kassen, samtidig som den gir autoritet. De umiddelbare konsekvensene av vold er de beste, og dette er vårt store dilemma. Volden i praksis føles god og effektiv, utøveren oppnår sin vilje og miljøet rundt underkaster seg. Situasjonen gir selvtillit.

Vold som underholdning

— Årlig betaler vi store penger for å oppleve voldsutøvelse. Næringslivet tjener milliardene på vår glupskhet etter voldsopplevelser. På fjernsyn, kino og nå i det siste på hjemme pc'en kan vi bivåne alvorlige og grove voldsovergrep. Å være tilskuer til vold er tiltrekkende og hjelper ofte på vår avmakt, mener Isdal.

Gjennom å se vold kan mennesker som føler seg tråkket på suge ut styrke og mestring. De farlige heltene gir oss trygghet og en god følelse av at det er viktig å være kamerat med de brutale. Dette er også voldsvirkelighetens dilemma.

Isdal har tro på at enhver som utøver vold, ofte vil ha den tilbøyeligheten at de ser den som riktig og rettferdiggjørende. Vold avler vold. Ved å bruke den blir man selv mer voldelig og opplevelsene føres videre. Den som påføres vold fører den videre, den kommer sjelden tilbake. Reaksjonene tas ut der det ikke er farlig.

Fakta/Bergenskonferansen

Under mottoet »vold kan bekjempes» blir Bergenskonferansen i år arrangert for 7. gang. Målet er å gi inspirasjon til videre arbeid for voldsforebyggende tiltak, og oppslutningen har vært formidabel. Med hele 220 deltakere fra hele landet har konferansen i år satt ny rekord. Denne gang settes søkelyset på ungdom og den som utøver vold. Arrangør for konferansen er Justis - og Politidepartementet, Det Kriminalitetsforebyggende Råd (KRÅD), Kommunenes Sentralforbund og Vesta.