I løpet av årets første to måneder ble det registrert 119 slike tilfeller på landsbasis, mot 478 i hele fjor. I Hordaland viser statistikken en enda mer påfallende økning. Her er det hittil i år loggført 21 hendelser med tildels alvorlige tilfeller av voldsutøvelse og trusler. I løpet av 2010 var tallet 29 totalt.

I Bergen er det Nav Bergenhus i sentrum som peker seg negativt ut, med hele 15 episoder til nå i år.

— Ja, vi har en tøff hverdag. Antall uheldige episoder økte ved åpningen av kontoret i april i fjor, men vi så en nedgang fra september til januar i år, sier enhetsleder Erik Rasmussen ved Bergenhus-kontoret. Siden nyttår har økningen fortsatt. Bare i mars ble det meldt om syv episoder.

Mer åpent

  • Noe av forklaringen kan være å finne i endringene i publikumsmottaket, hvor det er mye mer åpent etter sammenslåingen mellom de gamle sosialkontorene og de statlige kontorene, Nå kommer alle inn i samme mottak, og det kan resultere i konflikter. Mer enn 300 er innom i løpet av en dag, og vi må jevnlig hanskes med sinte, syke og rusete personer.

- Hvilke trusler?

— Vi finner oss i mye kjeft, men når det kommer trusler i kategorien «vi vet hvor du bor og hva barna dine heter» eller «jeg skal komme tilbake og skyte deg», da har vi ikke noe annet valg enn å gå til politiet. Vi kan sjelden si hvem som kommer til å true oss, men når flere av våre brukere er sterkt ruset eller syke, kan småting gjøre at de kommer med trusler. Det har hendt at vi har måttet ha politivakt under kundemøter, sier Rasmussen.

Må tåle verbal juling

Strategisk rådgiver i Nav Hordaland, Frode Storvik, sier at økningen i antall avvik har sammenheng med at siste halvår har man hatt skjerpet fokus på at alle uønskete hendelser skal innrapporteres. Samtlige Nav-ansatte er nå blitt oppfordret til å melde fra om alle slike episoder, slik at man får en mer pålitelig oversikt og kan vurdere hva som trenges av tiltak.

- Nav-ansatte skal vel tåle litt kjeft?

— Vi har i utgangspunktet nulltoleranse for trusler, men de fleste Nav-ansatte er i stand til å godta at det koker over for folk hvis de mener at de ikke får de pengene de har krav på eller at de er misfornøyde med saksbehandlingen. Men når det dreier seg om alvorlige trusler som går på liv og helse og kanskje også omfatter at man skal «ta» vedkommende saksbehandlers familie, da er grensen overskredet. Slike tilfeller blir politianmeldt, sier Storvik.

- Har dere fast vakthold ved kontorene?

— De har hendt at vi har har måtte sette ut vakter i perioder ved enkelte kontorer, for eksempel Bergenhus. Dette er imidlertid et spørsmål som den enkelte enhetsleder må vurdere og ta stilling til ut fra den situasjonen som til enhver tid foreligger. Vi prøver stort sett å unngå fast og synlig vakthold, dette ut fra en tankegang om at kontorene skal fremstå som åpne og tilgjengelige for publikum, sier Frode Storvik.

Følger nøye med

Direktør Anne Kverneland Bogsnes i Nav Hordaland sier at man følger nøye med på utviklingen.

— Alle avvik skal rapporteres, og vi lager nå månedlige rapporter for å få mer detaljert oversikt over hva som har skjedd i hvert enkelt tilfelle og hvor vi eventuelt skal sette inn korrigerende tiltak, sier hun.

- Hvorfor er Bergenhus verstingen?

— Det kan ha noe å gjøre med sammenslåingen mellom stat og kommune som gjør at det blir flere tunge brukere. Sentrumskontorer er også mer utsatt i denne sammenhengen, sier Kverneland Bogsnes,

Jarle Berge, hovedtilltsvalgt for Nav-ansatte i Norsk Tjenestemannslag (NTL) sier at han ikke kjenner til at folk på Nav-kontorene er blitt varig skadet som følge av vold de er blitt utsatt for på jobben.

— Men trusler er vanlig, og det må tas på alvor, selv om terskelen for å bli utskjelt bør være relativt høy. Det er forskjell på utskjelling og alvorlige trusler, sier han.

Hva tror du er årsak til økningen? Bruk kommentarfeltet.