Saken er omtalt i en kartlegging som Utekontakten har gjort av tiggermiljøet i Bergen. Ofrene var en rumensk familie på jakt etter arbeid i Bergen. De ble utsatt for både trusler og voldsbruk fra en rumener som var etablert i Bergen, og fikk tre dager på seg til å komme seg vekk fra byen.

Mannen som sto bak truslene forklarte dem veien til Nav Bergenhus, og sa at de hadde krav på hjelp til å skaffe seg togbilletter der. Familien gjorde som de fikk beskjed om: De oppsøkte Nav, og fikk dekket togbillett til Oslo, der de skulle be den rumenske ambassaden om hjelp til den videre hjemreisen.

Grov vold

Utekontakten slår fast at det også foregår prostitusjon i deler av miljøet, og at kvinnene blir kontrollert og passet på av flere menn. Rapporten forteller om til dels grov voldsbruk internt, der inntrenging på andres «territorium» i byen blir slått hardt ned på.

Utekontaktens folk har selv sett at enkelte av tiggerne i sentrum «følges tett av personer som har en form for kontroll med virksomheten. Dette er personer som også tigger, opptrer som skopussere eller gatemusikanter». På kveldstid i helgene er kontrollen ekstra sterk.

«Særlig fredags— og lørdagskveld er hektiske med flere personer i ulik form for kriminell aktivitet», heter det i notatet. Dersom rivaliserende tiggere dukker opp, blir dette «besvart med til dels grov vold».

Sover i biler

Utekontakten har funnet og snakket med i alt 34 tiggere på gaten. 18 av disse var kvinner.

Notatet, som er på fire sider, beskriver en tilværelse preget av fattigdom og generell elendighet:

  • Håpløse boforhold. Mange sover i forlatte hus og lagerlokaler, utendørs i parker, eller i parkerte biler.
  • Problemer med å få vasket seg. De fleste vet at de kan gå i Sentralbadet, men synes det er for dyrt.
  • Det er vanskelig å få laget seg mat. Mange har ikke tilgang til kokemuligheter.

Alle var rumenere

Alle oppga at de var rumenske statsborgere. Flertallet tilhørte romfolket, men en stor gruppe oppga også å være rumenere uten romtilknytning. Disse var opptatt å skille seg fra minoritets-tiggerne.

De fleste forteller at de kombinerer flere metoder for å skaffe seg til livets opphold: Flaskesamling, tigging, salg, spilling på gaten og skopussing. Også kvinnene som prostituerer seg på kveldstid kombinerer dette med andre inntektskilder på dagtid.

Et lite mindretall oppgir at de har hatt kortvarige jobber her i landet, uten å være registrert som arbeidstakere.