Hendelsen på Nesttun er en av i alt 32 voldssaker mot politiet i Hordaland de fire første månedene i år.

— Slik statistikken er nå, ser det ut som vi får en økning i antall voldssaker mot polititjenestefolk i inneværende år, sier politioverbetjent Morten Ørn ved analyseseksjonen.

De siste seks årene har antallet voldssaker mot politifolk i Hordaland ligget på mellom 60-70 saker i året.

Slag, spark og kloring

På landsbasis ble det registrert mellom 600 og 800 anmeldelser for vold mot politifolk hvert år fra 1998 til 2006, ifølge en rapport som Politidirektoratet ga ut i fjor høst. I tillegg kommer episoder som rammes av paragrafene om trusler mot offentlig tjenestemann, hindring og forulemping av offentlig tjenestemann.

Mellom 450 og 500 politifolk blir hvert år skadet på jobb. I rapporten fra Politidirektoratet kommer det frem at over halvparten av skadene oppstår i kontakt med publikum, i form av blant annet slag, spark, kloring, lugging og kvelning.

— Det er en stygg statistikk, dette problemet er altfor stort. Omtrent 60 prosent av våre medlemmer i operativ tjeneste, rundt 4800 tjenestemenn, blir utsatt for vold hvert år. Det er alt fra de største til de minste sakene. Men vi ser at det er en økende grad av alvorlige saker, sier Arne Johannessen, leder i Politiets Fellesforbund.

- Volden blir tøffere

Han er bekymret over at volden og truslene synes å bli stadig alvorligere.

— Yrkesgruppen generelt er opplært til å håndtere konflikter og konfliktsituasjoner, og er langt på vei flinke til det. Men tøffere vold og trusler, kombinert med for liten bemanning, begynner å bli en alvorlig risikofaktor. Mange opplever at hverdagen er blitt veldig belastende, fordi en ikke har nok folk til å gå inn i mange situasjoner. Det kan gi psykisk slitasje, eller rett og slett skape flere farlige situasjoner, sier Johannessen.

Forbundslederen mener økt bemanning kan hjelpe på medlemmenes hverdag.

— Men også oppfølgingen i rettsapparatet er viktig. Vi har sett en del saker der det har vært et latterlig lavt straffenivå, sier Johannessen.